Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dies Natalis 2020: Inspirerend leiderschap voorbij de regels

De Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit, wordt op woensdag 29 januari 2020 met een feestelijke bijeenkomst gevierd in de Pieterskerk, Utrecht. De Diesrede wordt gehouden door prof. dr. Gerda van Dijk van de Vrije Universiteit Amsterdam en gaat over 'inspirerend leiderschap voorbij de regels'.

De roep om leiderschap is van alle tijden. Huidige complexe vraagstukken en spanningen in de samenleving vragen leiderschap dat effectieve maatschappelijke acties kan ontwikkelen. Leiderschap dat geassocieerd wordt met verantwoordelijkheid voor de integriteit van een groter geheel en de langere termijn; niet met formele posities en het daarbij behorende vertoon. Hoe ziet dat leiderschap er uit? Wat zijn daarvoor de inspiratiebronnen? En bovenal: welk beroep doet dat op de Universiteit voor Humanistiek?

15.10 uur Ontvangst met koffie en thee 

15.30 uur Aanvang
15.35 uur Welkom door prof. dr. Joke van Saane, rector

15.45 uur Lezing door prof.  dr. Gerda van Dijk

16.05 uur Optreden Dekoor

16.15 uur Column door drs. Hugo Remmers

16.25 uur Column door Thijs van Westrienen BA

16.35 uur Optreden Dekoor

16.45 uur Slotwoord door prof. dr. Joke van Saane

16.50 uur Vertrek naar naastgelegen Universiteit voor Humanistiek

16.55 uur Receptie


Aanmelden


Hoogleraren zijn van harte welkom om (in eigen toga) in het cortège mee te lopen. Zij worden uiterlijk om 15.15 uur in de Pieterskerk (no. 5, achteringang) verwacht. Als u geen toga heeft, neemt u dan contact op met de pedel, Jannemarie van den Brand, pedel@uvh.nl.


Gerda van Dijk is zelfstandig consultant, gastdocent, spreker en toezichthouder/commissaris. Ze is hoogleraar Publiek Leiderschap en directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hugo Remmers is oud-student van de UvH en sinds 2010 werkzaam als geestelijk verzorger bij Ziekenhuisgroep Twente. Daarnaast is hij sinds vorig jaar tijdelijk medewerker en adviseur bij de UvH.


Thijs van Westrienen is masterstudent Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast is hij werkzaam als Trajectmanager bij het Leger des Heils W&G te Rotterdam.


Dekoor: dertig jonge Utrechtse muzikanten met een gedeelde passie: close harmony.Contactpersoon Esther de Man, e.deman@uvh.nl
Locatie Pieterskerk, Pieterskerkhof 3, Utrecht
Datum 29-1-2020
Openingstijden 15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.30 uur Aanvang programma
17.00 uur Receptie op de Universiteit voor Humanistiek