Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Lezing: Scholierenactivisme en politieke solidariteit

Op maandag 3 februari zal Professor Claudia Ruitenberg (University of British Columbia, Vancouver, Canada) een lezing houden onder de titel: “Your teachers stand with you”: Scholierenactivisme en politieke solidariteit.

In de lezing staat de vraag centraal wat het voor leraren betekent om politiek solidair met leerlingen te handelen. Deze vraag is ingegeven door uitdrukkingen van solidariteit door leraren tijdens de wereldwijde klimaatstaking in september 2019. Wat betekent het om scholierenactivisten te “zien en horen,” en om naast hen te “staan en strijden”? In het eerste deel van de lezing wordt het werk van Jacques Rancière en, in het bijzonder, zijn begrip van de “(ver)deling van het waarneembare” gebruikt om te duiden hoe leraren studenten kunnen “zien en horen.” In het tweede deel van de lezing wordt Sally Scholz’s interpretatie van politieke solidariteit gebruikt om te duiden hoe schoolleiders en leraren naast scholierenactivisten kunnen “staan en strijden.”


Claudia Ruitenberg is Professor in de afdeling Educational Studies van de University of British Columbia, waar ze zich met name richt op theorie en filosofie van opvoeding en onderwijs, met een speciale interesse in vraagstukken rondom democratie en burgerschap. Naast artikelen en hoofdstukken, publiceerde ze in 2015 het boek Unlocking the World: Education in an Ethic of Hospitality (2015). Daarnaast redigeerde ze (o.a.) Culture and Epistemological Diversity: Mapping a Disputed Terrain (2012), en Reconceptualizing Study in Educational Discourse and Practice (2017). Geboren en opgegroeid in Nederland, werkt ze sinds 2000 in Canada. 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar Ines Beyer, i.beyer@uvh.nl

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen.

De lezing (en discussie) wordt verzorgd door de Leerstoelgroep Educatie van de Universiteit voor Humanistiek, in samenwerking met de divisie Onderwijs en Samenleving van de Vereniging voor OnderwijsResearch (VOR)Locatie UvH, lokaal 1.22
Datum 3-2-2020
Openingstijden Inloop kantine met thee en koffie: 13.30 – 14.00 uur
Tijd lezing: 14.00 - 16.00 uur