Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 17 januari 2018

Symposium over aanstaand moederschap (19 januari)


Surprisingly little research has been conducted on mothers’ perspectives on what it means to give birth, both ethically and existentially. Childbirth is a relational and existential experience. What does new life mean on various levels, such as identity, relations, institutions and society? The main question of the symposium on Friday 19 January will focus on borders of meaning and responsibility. Keynote speaker is Prof. dr. Christina Schües. Read more>

Dies Natalis: Waardigheid als menselijk streven (29 januari)

Op maandagmiddag 29 januari viert de Universiteit voor Humanistiek haar 29e verjaardag met een themamiddag over 'waardigheid'.  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt het belang van menselijke waardigheid en stelt dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Maar waardigheid blijkt een ingewikkeld streven. Met een lezing van prof.dr. Jeannette Pols en columns van Jante Schmidt, Alistair Niemeijer, Nicole Immler. Dagvoorzitter is Ilona Hofstra. Meld u aan>

Leven in tijden van versnelling: lezing van filosoof Hartmut Rosa (30 januari)


Stress, burnout en vervreemding: volgens de bekende filosoof en socioloog Hartmut Rosa zijn dit allemaal symptomen van onze steeds snellere levenswijze. In het essay Leven in tijden van versnelling beschrijft hij de verschillende oorzaken van deze versnelling en geeft hij een filosofisch antwoord. Op 30 januari 2018 komt Rosa naar de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer>

Internationale workshop 'Teaching democracy and tolerance' (EDIC+)


In de week van 29 januari komt een groep buitenlandse masterstudenten naar de universiteit om een extra module te volgen in het kader van het Erasmus + Intensive Programme Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+). Meer informatie op de Engelse website>

In de media

Philip Kitcher in gesprek met Trouw over de rol van religie
'Religie beantwoordt ons verlangen naar onsterfelijkheid”, aldus de Brits-Amerikaanse filosoof Philip Kitcher in een gesprek met Trouw dat deze week verscheen. Jolanda Breur sprak met hem over de rol van religie, naar aanleiding van de Opening van het Academisch Jaar van de Universiteit voor Humanistiek, september vorig jaar, waar hij gastspreker was.


Alistair Niemeijer in gesprek met Nieuws en Co
Het radio 1 programma Nieuws en Co sprak met mensen die in hun leven een moment zijn tegenkomen, waarin de rollen ineens werden omgedraaid. Wat voor inzichten bracht dat op? Alistair Niemeijer, docent-onderzoeker Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, over zijn rol als onderzoeker en patiënt.


De nieuwe generatie is op zoek naar zingeving op het werk
Intermediair magazine sprak met Humanistiek alumnus Ilse Vooren, die samen met Merlijn Koch het boekje 'Zin kun je maken' schreef.


'Het is de hoogste tijd dat zorgethiek op de kaart wordt gezet'
In het magazine 'Zin in zorg' een gesprek met De Bruijn en Van Nistelrooij over het convenant en het belang van zorgethisch onderzoek.


'Reflectie en groei kunnen werkplezier van vrijwilligers vergroten'
Een gesprek met Anne Goossensen in het magazine Antenne, kwartaalblad van organisatie VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Bekijk de Diesbijdragen over Waardigheid


De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt het belang van menselijke waardigheid en stelt dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Maar wat houdt waardigheid in? Op maandagmiddag 29 januari vierde de Universiteit voor Humanistiek haar 29e verjaardag met een themamiddag over het onderwerp. De keynote werd verzorgd door hoogleraar Jeannette Pols, werkzaam bij de sectie Medische Ethiek van het AMC. Alistair NiemeijerJante Schmidt (PhD) en  Nicole Immler vertelden kort over hun onderzoek. Dagvoorzitter was Ilona Hofstra, voormalig IKON-journalist. U kunt de bijdragen nalezen>

Tips voor onderzoek naar geestelijke verzorging

In de afgelopen jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar geestelijke verzorging. Een stevige aanjager hiervan is het onlangs opgerichte Amerikaanse onderzoeksinstituut: Transforming Chaplaincy. Sinds kort is hun nieuwe website online met handige tips voor geestelijk verzorgers die zich in onderzoek willen verdiepen. Promovendus Annelieke Damen werkte de afgelopen maanden mee aan de inrichting van de website. Lees verder>

Onderzoek: De spagaat tussen hulp bieden en vrijwilligers beschermen

Samen met Vereniging NOV onderzoekt de Universiteit voor Humanistiek hoe vrijwilligersorganisaties invulling en uitvoering geven aan de nieuwe rol van vrijwilligers in onze samenleving. De voorlopige resultaten van de eerste onderzoeksfase zijn te vinden in een tussenrapportage met de titel ‘Aan de andere kant van de schutting’. Het rapport biedt inzicht in de kansen en uitdagingen die bestuurders en (betaalde) coördinatoren zelf zien om (beter) in te spelen op de veranderende vraag naar vrijwillige inzet. U kunt een tussenrapportage downloaden>

In de media: 'Geestelijk verzorger hoort in basispakket'


Levenseindezorg neemt een steeds grotere plaats in in de eerste lijn. De spirituele component van die zorg verdient structurele aandacht. Geestelijk verzorgers leveren die zorg, maar jammer genoeg is de financiering nog niet goed geregeld. Publicist Bert Ummelen, huisarts Jaap Schuurmans en humanistisch geestelijk verzorger en oud studente Charlotte Molenaar pleiten er voor de geestelijk verzorger op te nemen in het basispakket op het platform Medisch Contact. Lees verder op https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/geestelijk-verzorger-hoort-in-het-basispakket.htm

Universiteit neemt deel aan Global Leadership Summit in Zuid Afrika


De Universiteit voor Humanistiek neemt deze zomer deel aan een internationaal uitwisselingsprogramma aan de University of the Free State in Zuid Afrika. Deze zogenaamde Global Leadership Summit vindt plaats van 8 tot 15 juli en is bedoeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen rondom diversiteit, racisme, integratie en sociale rechtvaardigheid in het Hoger Onderwijs. Vanuit de UvH worden 3 bachelorstudenten geselecteerd.