Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

In de media: 'Geestelijk verzorger hoort in basispakket'


Levenseindezorg neemt een steeds grotere plaats in in de eerste lijn. De spirituele component van die zorg verdient structurele aandacht. Geestelijk verzorgers leveren die zorg, maar jammer genoeg is de financiering nog niet goed geregeld. Publicist Bert Ummelen, huisarts Jaap Schuurmans en humanistisch geestelijk verzorger en oud studente Charlotte Molenaar pleiten er voor de geestelijk verzorger op te nemen in het basispakket op het platform Medisch Contact. Lees verder op https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/geestelijk-verzorger-hoort-in-het-basispakket.htm

Bert Ummelen, Jaap Schuurmans en oud studente Humanistiek Charlotte Molenaar pleiten er voor de geestelijk verzorger op te nemen in het basispakket op het platform Medisch Contact.