Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief (18 februari 2020)

Graduate School Conference on free speech at higher education institutes (3 April)

The chair Education is organizing this year’s Graduate School Conference on 'Free speech at higher education institutes'. Professor Sigal Ben-Porath (University of Pennsylvania, USA) will give the keynote-speech. She is Professor of Political Philosophy in the Literacy, Culture, and International Education Division at Penn GSE in Philadelphia (USA). More information.

Ook in de media: prachtige gesprekken met geestelijk verzorgers


Ook is er veel aandacht voor onze humanistisch geestelijk verzorgers. Lees, luister en bekijk!
Jeroen de Vos wil mensen tevoorschijn luisteren, gesprek met Anemiek Schrijver in televisieprogramma De Verwondering (16 februari)
'Deze militair is luisterend majoor', podcast van De Correspondent met Gijsbert van Eijsden (14 februari)
'Dit zijn de professionals van de zingeving', podcast van De Correspondent met Non van Driel (eerdere uitzending in januari)
'Waarom onze militairen steeds mee zingeving zoeken', Human sprak met Ramaya Soe Agnie (13 februari)
'Zingeving aan huis', Npo 1 Radio in gesprek met Charlotte Molenaar (deze uitzending werd vanwege de storm verplaatst naar zondag aanstaande).

Terugblik op de Dies over inspirerend leiderschap

In de Dieslezing van 29 januari gaf VU-hoogleraar Gerda van Dijk een schets van leiderschapskwaliteiten en wees ze er op hoe belangrijk het is om menselijke waarden niet ondergeschikt te maken aan korte termijn resultaten, regels en systemen. Hugo Remmers en Thijs van Westrienen verzorgden een column. Je kunt hun bijdragen downloaden van onze site.

Masterdag 29 februari en Bachelordag 14 maart


Nieuwsgierig geworden naar onze masters? Op zaterdag 29 februari kun je komen kennismaken met docenten en studenten van de master Humanistiek en de master Zorgethiek en Beleid. Met proefcolleges van Els van Wijngaarden en Carmen Schumann. Zegt het voort of meld je meteen aan voor de Masterdag! Wil je meer weten over de bachelor, kom dan op zaterdag 14 maart naar ons karakteristieke gebouw aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Meld je aan voor de Bachelordag!

Grote media aandacht voor PERSPECTIEF onderzoek naar ouderen met doodswens


Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. De belangstelling voor het PERSPECTIEF onderzoek naar de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn, was dan ook erg groot. Sinds de presentatie door projectleider dr. Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek  op 30 januari is er in meer dan 60 verschillende artikelen en items op allerlei mediakanalen aandacht aan besteed. Bekijk een selectie van de items, en lees meer over de uitkomsten van het rapport. Inclusief download van het rapport zelf, met bijbehorende infographics. 

Joke van Saane over de populariteit van astrologie


Onder jonge, hoogopgeleide mensen is astrologie populair. Godsdienstpsychologe en rector Joke van Saane van de Universiteit voor Humanistiek vertelde nrc meer over de redenen hiervoor. "We leven in een hyper-individualistisch tijdperk, en astrologie past daar perfect in. Het is compleet toegesneden op jouw leven." Lees het artikel in nrc.

Hans Alma in Trouw over ons verlangen naar zin


Voormalige UvH rector en psychologe Hans Alma vertelde vorige week in Trouw over haar nieuwste boek Het verlangen naar zin: de zoektocht naar resonantie in de wereld. Ze onderzoekt ons verlangen naar zin, en nodigt ze ons uit in gesprek te gaan over de vraag wat ons beweegt, en hoe we willen leven. "We bouwen een samenleving op waarin we niet meer écht naar de ander hoeven te kijken." Lees verder op de site van Trouw 'Zin is geen rozig sausje maar een diep menselijke behoefte'

Zorg voor professioneel vertrouwen in de eerstelijns jeugdzorg

Als de jeugdzorg in staat is en wordt gesteld om meer hulpvragen ‘goed’ in de eerste lijn te behandelen is iedereen beter af, zo bepleiten hoogleraar Thomas Schillemans en bijzonder hoogleraar Margo Trappenburg op Sociaalweb

Reportage over celebrantenopleiding: 'Het is echt pionierswerk'


In Volzin een reportage over onze Celebrantenopleiding, een pioniersplek voor nieuwe rituelen. Volzin was bij de opleiding en sprak studenten en docenten. Zo ook met psychologe docent Joanna Wojtkowiak, coördinator van de opleiding: "Gedeelde taal, waarden en symboliek zijn niet aan religie voorbehouden, die vind je overal. een betekenisvol ritueel moet daar op aansluiten dat is ontzettend belangrijk. Ik hamer er bij studenten op dat je niet zomaar moet gaan plakken en knippen uit exotische rituelen, dan sla je de plank volledig mis." 'Humanisten leiden celebranten op. Het is echt pionierswerk'(site van Volzin). Lees meer over de opleiding.

UvH-onderzoeker Nicole Immler ontvangt prestigieuze VICI beurs


Historicus Nicole Immler van de Universiteit voor Humanistiek ontvangt van NWO de prestigieuze Vici beurs voor een groot onderzoeksproject naar ‘The dialogics of justice’, een onderzoek naar praktijken van rechtsherstel na schendingen van mensenrechten: wanneer voelen mensen zich erkend? Met de beurs van 1,5 miljoen euro kan zij de komende vijf jaren met een team empirisch onderzoek doen naar civiele rechtszaken over transitional justice in en buiten Nederland. Lees verder.

Boekje 'Interventieprofielen' biedt maatwerk bij aanpak van eenzaamheid


Hoogleraar Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek en maatschappelijk werker Janneke Ariaans schreven samen een boekje dat professionals helpt om ouderen die eenzaam zijn te ondersteunen: Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. Tijdens de stedelijke Kom Erbij Conferentie van 20 februari nam wethouder Sven de Langen van de Gemeente Rotterdam het eerste exemplaar in ontvangst. Lees meer.

Bekijk de agenda van maart en april!

We hebben voor de komende maanden veel mooie activiteiten. Volgende week daarom weer een nieuwsbrief met onder meer aandacht voor de oratie van trauma-expert Geert Smid, met bijbehorend symposium (20 maart), het symposium met onze eredoctor Joan Tronto (24 maart), het symposium over de rol van collectieve rituelen bij verwerking van trauma's (26 maart), een Filosofiematinee met Alicia Gescinka (29 maart), en een werkconferentie met Fokke Obbema (3 april). Houd je mail in de gaten of bekijk alvast onze agenda!