Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Boekje 'Interventieprofielen' biedt maatwerk bij aanpak van eenzaamheid


21 februari 2020


Hoogleraar Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek en maatschappelijk werker Janneke Ariaans schreven samen een boekje dat professionals helpt om ouderen die eenzaam zijn te ondersteunen: Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. Tijdens de stedelijke Kom Erbij Conferentie van 20 februari nam wethouder Sven de Langen van de Gemeente Rotterdam het eerste exemplaar in ontvangst.


Maar liefst 62 procent van de Rotterdamse 65-plussers kampt met eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat veel van deze ouderen een kleine sociale kring of zelfs helemaal geen sociale contacten hebben. Rotterdamse ouderen hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Het boekje Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen biedt professionals handvatten om maatwerk te leveren bij eenzaamheid en sociaal isolement.  Het is geschreven in opdracht van De Coalitie Erbij Rotterdam, en tot stand gekomen in samenwerking met Gemeente Rotterdam en de Universiteit voor Humanistiek.

Maatwerk bij eenzaamheid en sociaal isolement

Coalitie Erbij Rotterdam heeft de afgelopen vijf jaar hard gewerkt om eenzaamheid onder ouderen op de agenda te krijgen. Het boekje beschrijft acht profielen van mensen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn. Ieder profiel wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en passende interventies. Auteurs Anja Machielse – hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid – en Janneke Ariaans – ouderenmaatschappelijkwerker – overhandigden het boekje tijdens de conferentie aan wethouder Sven de Langen. Maar liefst 200 professionals, onderzoekers en beleidsmakers waren hierbij aanwezig.

Over Coalitie Erbij Rotterdam 

Waar 5 jaar geleden 5 partners van start gingen, telt Coalitie Erbij Rotterdam nu ruim 80 partnerorganisaties. Iedere organisatie draagt op haar eigen manier een steentje bij aan de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. Het succes van de Rotterdamse Coalitie is te danken aan de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, gemeentelijke beleid en een praktische aanpak. De Coalitie heeft dan ook al veel stappen gezet in het doorbreken van eenzaamheid in Rotterdam. Van leerzame workshops tot actieve uitjes en gezellige etentjes waar eenzame Rotterdammers samenkomen: de havenstad is niet voor niets dé koploper in de aanpak van dit taboe.  

Het werkboekje

Het werkboekje ‘Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen’ is te bestellen via: info@coalitieerbijrotterdam.nl

Coalitie Erbij Rotterdam biedt trainingen aan om aan de hand van dit boekje met de interventieprofielen aan het werk te gaan.


Op de foto: Anja Machielse, Janneke Ariaans en Sven de Langen

Hoogleraar Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek en maatschappelijk werker Janneke Ariaans schreven samen een boekje dat professionals helpt om ouderen die eenzaam zijn te ondersteunen: Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. Tijdens de stedelijke Kom Erbij Conferentie van 20 februari nam wethouder Sven de Langen van de Gemeente Rotterdam het eerste exemplaar in ontvangst.