Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Selectie media aandacht PERSPECTIEF onderzoek naar ouderen met doodswens


13 februari 2020


Donderdag 30 januari presenteerde de onderzoekgroep onder leiding van dr. Els van Wijngaarden het zogenaamde PERSPECTIEF onderzoek naar de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn. Sindsdien is er in meer dan 60 verschillende artikelen en items op allerlei mediakanalen aandacht aan besteed. Hieronder een kleine selectie.


-Wat zijn we nu wijzer geworden over de doodswens van 55-plussers? (Trouw, 30 januari 2020)

-Waarom Els van Wijngaarden- de vrouw die voltooid leven uitploos- die term helemaal verkeerd vindt (Trouw, 30 januari 2020)
-Een wet voor het zelfgekozen levenseinde met als label 'voltooid leven is een stap te ver (Commentaar Trouw, 1 februari 2020)


-Duizenden 55 -plussers hebben 'complexe en veranderlijke doodswens' (Nrc, 30 januari 2020)

-‘Práát met mensen over hun wens om te sterven’ (Nrc, 30 januari 2020)
Voltooid leven lijkt geen bruikbare route meer naar zachte dood (Commentaar Nrc, 3 februari 2020)


-‘Commissie ziet grote behoefte in pil van Drion’, (De Volkskrant, 30 januari 2020) 


-Rapport Voltooid Leven: ruim tienduizend 55 plussers met doodswens, (NOS, 30 januari 2020)


-Minister: ‘Wet voltooid leven geen antwoord op doodswens 55 plussers’ (AD, 30 januari 2020)


-Mensen met doodswens willen zelfdodingsmiddel in huis (Telegraaf, 30 januari 2020)


-Tienduizend ouderen willen hulp bij sterven maar niet vanwege voltooid leven (Skipr, 30 januari 2020) 


-Doodswens (De Groene Amsterdammer, 5 februari 2020)


-Nieuwsuur en NOS Journaal (uitzending 30 januari 2020)


-BNR Nieuwsradio, interview met Hugo de Jonge 


-Rapport voltooid leven vooral goed nieuws voor Christen Unie, De stemming van Vullings en van der Wulp, (Npo radio 1 podcast 31 januari 2020)

Achtergrond

Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. In 2016 heeft de Commissie Schnabel zich gebogen over de vraag hoe de Euthanasiewet zich verhoudt tot hulp bij zelfdoding bij mensen die hun leven voltooid achten. De commissie stelde dat de huidige wetgeving in veel gevallen ruimte biedt voor hulp bij zelfdoding. Ook een stapeling van ouderdomsklachten kan namelijk een medische grondslag zijn voor euthanasie. Het kabinet heeft onderzoek laten uitvoeren naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde.


Het PERSPECTIEF-onderzoek is onder leiding van dr. Els van Wijngaarden uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw. De betrokken onderzoekers zijn: dr. Els van Wijngaarden (UvH), dr. Ghislaine van Thiel (UMCU), dr. Alfred Sachs (UMCU), prof. dr. Carlo Leget (UvH), dr. Cuno Uiterwaal (UMCU), drs. Iris Hartog (UvH), drs. Vera van den Berg (UvH) en drs. Margot Zomers (UMCU).


Meer over het rapport

Donderdag 30 januari presenteerde de onderzoekgroep onder leiding van dr. Els van Wijngaarden het zogenaamde PERSPECTIEF onderzoek naar de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn. Sindsdien is er in meer dan 60 verschillende artikelen en items op allerlei mediakanalen aandacht aan besteed. Hieronder een kleine selectie.