Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 21 februari 2018

Belangstelling voor de graduate school? Meld u aan voor 1 april!


De graduate school van de Universiteit voor Humanistiek biedt een vierjarige promotie opleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift. De opleiding richt zich in het bijzonder op het ondersteunen van multidisciplinair onderzoek in en rond professionele praktijken. De graduate school is daarom uitermate geschikt voor professionals met een aantal jaren werkervaring, die zich persoonlijk en professioneel verder willen ontwikkelen door middel van wetenschappelijk onderzoek. De opleiding start elk jaar in september. Belangstelling? U kunt zich nog aanmelden tot 1 april> 

Rituele betekenissen: over de veranderingen van ritueel in deze tijd


Wanneer is een ritueel waardevol en wanneer verliest het zijn betekenis? De Celebranten Opleiding organiseert op 3 april een symposium over rituele betekenissen in onze huidige tijd.  Verschillende docenten van de opleiding zullen vanuit hun discipline reageren op de vraag naar de zin en onzin van rituelen. Na afloop van het symposium mag de eerste jaargang celebranten 2017-2018 hun certificaten in ontvangst nemen. Meld u alvast aan>

Open dag zaterdag 10 maart 2018


Nieuwsgierig naar de opleidingen van de Universiteit voor Humanistiek, of kent u iemand die belangstelling heeft? Zaterdag 10 maart is er weer een Open Dag. Met voorlichting over de studie, voorbeeldcolleges, en volop gelegenheid tot gesprekken met docenten en studenten. Lees verder>

Whose Memory, Whose Justice? Memory Studies & Transitional Justice


Het Utrecht Forum for Memory Studies organiseert een seminar met Nicole Immler getiteld 'Whose Memory, Whose Justice? Memory Studies & Transitional Justice' op 26 februari. In dit seminar bespreekt Nicole Immler de fototentoonstelling 'De Weduwen' (Nationaal Militair Museum Soest) en meer algemene tendensen op het gebied van memory en transitional justice. Lees verder>

Promotie Ingrid Schutte

Ingrid Schutte van de Hanzehogeschool in Groningen verdedigde haar proefschrift Ethische sensitiviteit en het bevorderen van betrokken wereldburgerschap bij bachelor honors studenten. Haar proefschrift gaat over de vraag hoe educatieve programma's betrokken wereldburgerschap kunnen bevorderen bij bachelor honors studenten aan de hogeschool. Tijdens het promotieonderzoek ontwikkelde zij twee verschillende cursussen gericht op wereldburgerschap. Lees verder> 

Migrantendochters in het sociaal werk: een zoektocht naar balans


Tweede generatie migrantendochters van Turkse en Marokkaanse afkomst met een baan in het sociaal werk zijn belast met hoge verwachtingen. Ze worden gezien als krachtig rolmodel voor de volgende generatie en hebben vaak ook nog een zorgplicht in de eigen familie. In hun beroep zoeken zij zorgvuldig een weg tussen verschillende identiteiten en werelden. Hierin voelen ze zich niet altijd gesteund door hun beroepsgroep, concludeert Peter Hendriks in zijn proefschrift, dat hij op 22 februari verdedigde aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Uitwisselingsovereenkomst met universiteiten Helsinki en Praag


De Universiteit voor Humanistiek heeft in januari twee nieuwe uitwisselingsovereenkomsten afgesloten met de Universiteit van Helsinki (faculteit Educatie), en de Charles Universiteit in Praag (Faculteit Geesteswetenschappen). In het studiejaar 2018-2019 kunnen studenten met een Erasmusbeurs een semester vakken volgen aan deze universiteiten. Ook kunnen studenten van deze universiteiten het Exchange programma volgen van de Universiteit voor Humanistiek.

Universiteit gaat samenwerken met expertgroep psychotraumatische zorg Arq


De Universiteit voor Humanistiek en expertgroep Arq ondertekenden 6 februari een intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot onderzoek, opvang/zorg en onderwijs op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw na rampen, geweld en gedwongen migratie. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een gezamenlijke, bijzondere leerstoel 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld' te gaan vormen. Lees verder>