Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Ingrid Schutte


Ingrid Schutte verdedigt haar proefschrift Ethische sensitiviteit en het bevorderen van betrokken wereldburgerschap bij bachelor honors studenten


Ingrid Schutte werkt aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Samenvatting

Er is nog weinig aandacht voor morele en burgerschapsontwikkeling in het hoger onderwijs, hoewel de wet dat voorschrijft (WHW, art. 1.3.5). Hoe kunnen we studenten voorbereiden op op hun rol als burger en wat leren ze van onderwijs in wereldburgerschap? Dit proefschrift gaat over de vraag hoe educatieve programma's betrokken wereldburgerschap kunnen bevorderen bij bachelor honors studenten aan de hogeschool. Twee verschillende cursussen gericht op wereldburgerschap zijn ontwikkeld tijdens het promotie onderzoek. 


Casestudies van de twee honors cursussen wereldburgerschapseducatie laten zien, dat dergelijke programma’s studenten kunnen helpen in de ontwikkeling van inzichten, houdingen en gedrag om een rol te vervullen als betrokken wereldburgers. Bijvoorbeeld een bredere visie op de maatschappij – het zien van meer perspectieven - en eerder/actiever contact maken met (onbekende) anderen.

De cursus Samenleving 2.0 is ontwikkeld door docenten, studenten en de onderzoeker op basis van de curriculumrichtlijnen in drie domeinen: het kennisdomein, morele domein en het sociale domein. Studenten worden ethisch sensitiever (meer oog voor ethische aspecten) en vergroten hun kennis over verschillende sociale en duurzaamheidsthema’s. Duurzaam en sociaal gedrag neemt toe en studenten worden actiever als burger. Leren door doen – in deze cursus is dat een stage bij een alternatieve sociale beweging- draagt hiertoe bij. Er zijn aanwijzingen dat het om blijvende veranderingen gaat.


Niet alleen honors studenten maar alle studenten in het hoger onderwijs kunnen baat hebben bij aandacht voor morele en burgerschapsontwikkeling in hun programma’s. De curriculumrichtlijnen wereldburgerschapseducatie, die zijn aangepast en uitgebreid op basis van de onderzoeksresultaten, blijken waardevol te kunnen zijn voor de ontwikkeling van dergelijke programma’s.Contactpersoon Pedel (Dorothé van Driel)
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht
Datum 14-2-2018
Openingstijden Aanvang 16.15 uur precies.