Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universiteit gaat samenwerken met expertgroep psychotraumatische zorg Arq


7 februari 2018


De Universiteit voor Humanistiek en expertgroep Arq ondertekenden 6 februari een intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot onderzoek, opvang/zorg en onderwijs op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw na rampen, geweld en gedwongen migratie. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een gezamenlijke, bijzondere leerstoel 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld' te gaan vormen.


De verklaring werd ondertekend door Gerty Lensvelt-Mulders, rector en voorzitter van het college van bestuur van de UvH en Jan-Wilke Reerds, voorzitter raad van bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep.


Arq, voluit Arq Psychotrauma Expert Groep, is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. De zorgpartners zijn Stichting Centrum '45, het Psychotrauma Diagnostisch Centrum (PDC) en Equator Foundation. 

Stichting Centrum '45 is een hoogspecialistische zorgaanbieder, met specifieke behandelprogramma's voor getraumatiseerde patiënten met psychische stoornissen, zoals veteranen, politiefunctionarissen en andere functionarissen die vanwege hun beroep zijn getraumatiseerd, en getroffenen van oorlogs- en geweldsincidenten. Zij besteden bijzondere aandacht aan 'traumatische rouw', psychische klachten als gevolg van verlies van dierbaren onder traumatische omstandigheden. 


Het Psychotrauma Diagnostisch Centrum is er voor diagnostiek, consultatie en advies van psychotrauma gerelateerde psychische stoornissen. Equator Foundation richt zich specifiek op getraumatiseerde vluchtelingen en migranten met een ingewikkelde achtergrond. 

Onderzoek, innovatie en onderwijs van Arq is nauw verweven met de diagnostiek en behandeling, mede dankzij de inzet van een aantal bijzonder hoogleraren die zijn verbonden aan Arq en aan het onderwijs- en trainingsinstituut Arq Academy.


De Universiteit voor Humanistiek en Arq ondertekenden een intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot onderzoek, opvang/zorg en onderwijs op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw na rampen, geweld en gedwongen migratie. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een gezamenlijke, bijzondere leerstoel 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld' te gaan vormen.