Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe professionals elkaar kunnen helpen maatschappelijk verantwoord te ondernemen


Hoewel steeds meer organisaties oog krijgen voor sociale en ecologische waarden, vinden de meeste het nog steeds lastig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hoe kun je er als professional voor zorgen dat je niet vervalt in te veel versimpeling van de aanpak? En: hoe kun je elkaar hierin ondersteunen? In het proefschrift Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk onderzocht Marije Klomp de waarde en betekenis van normatieve professionalisering voor de ontwikkeling van het duurzaamheidswerk. Ze verdedigt het op 7 september aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer.

Hoewel steeds meer organisaties oog krijgen voor sociale en ecologische waarden, vinden de meeste het nog steeds lastig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hoe kun je er als professional voor zorgen dat je niet vervalt in te veel versimpeling van de aanpak? En: hoe kun je elkaar hierin ondersteunen? In het proefschrift Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk onderzocht Marije Klomp de waarde en betekenis van normatieve professionalisering voor de ontwikkeling van het duurzaamheidswerk. Ze verdedigt het op 7 september aan de Universiteit voor Humanistiek.