Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

‘Geestelijk verzorgers kunnen een positieve rol spelen in asielzoekerscentra’


29 augustus 2023


Geestelijk verzorgers kunnen een positieve bijdrage leveren aan de zorg in asielzoekerscentra, zo bepleiten Pieter Dronkers, Joanna Wojtkowiak en Geert Smid van de Universiteit voor Humanistiek in het Journal of Religion and Health van afgelopen zomer. Je kunt het artikel bekijken.


De onderzoekers geven drie argumenten waarom geestelijk verzorgers zouden kunnen bijdragen aan de zorg voor asielzoekers. Het is om te beginnen een manier om het recht op gezondheid van asielzoekers te beschermen en hun geestelijk welzijn te verbeteren. Geestelijke verzorging heeft een positieve invloed op mentale gezondheid, zo blijkt steeds vaker. Hierbij verwijzen ze naar de goede ervaringen van geestelijke verzorging op het terrein van post traumatische stress. 


Een ander argument is het feit dat geestelijk verzorgers asielzoekers kunnen ondersteunen bij het uitoefenen van hun vrijheid van godsdienst terwijl ze aan de zorg van de staat zijn toevertrouwd. Zij kunnen een veilige ruimte creëren voor asielzoekers om na te denken over hun spirituele en religieuze behoeften, oriëntatie en saamhorigheid. Tot slot kunnen geestelijk verzorgers asielzoekers helpen bij het opnieuw opbouwen van het netwerk dat hen in het leven ondersteunt. Het werk draagt bij aan een klimaat van inclusie en respect in en buiten het asielcentrum.


Lees het artikel in het Journal of Religion and Health.


Pieter Dronkers is docent-onderzoeker bij de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek.

Joanna Wojtkowiak is docent-onderzoeker bij de leerstoelgroep Humanistische Geestelijke Verzorgingsstudies aan de UvH.

Geert Smid is bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw, aan de UvH, en tevens als psychiater verbonden aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.


Geestelijk verzorgers kunnen een positieve bijdrage leveren aan de zorg in asielzoekerscentra, zo bepleiten Pieter Dronkers, Joanna Wojtkowiak en Geert Smid van de Universiteit voor Humanistiek in het Journal of Religion and Health van afgelopen zomer. Je kunt het artikel bekijken.