Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universitair hoofddocent Educatie

Vacature 19-07


De Universiteit voor Humanistiek zoekt een: 

Universitair hoofddocent Educatie

0,5 fte (= 19 uur/week)

Profiel

De universitair hoofddocent maakt deel uit van een team dat verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs en onderzoek op het terrein van levensbeschouwelijke, morele, politieke en burgerschapseducatie, en van professionele (identiteits)ontwikkeling.

De leerstoelgroep Educatie richt zich met haar onderzoek op humanisering van de samenleving en zingeving van mensen in relatie tot onderwijs en vorming. In de komende jaren staan de volgende thema’s centraal:

1. De relatie tussen levensbeschouwelijke, morele, politieke en burgerschapsvorming in het onderwijs, en de manier waarop deze bijdragen aan het floreren van leerlingen en studenten;

2. De vorming van leerlingen en studenten tot volwassenen die een bijdrage willen leveren aan een humane samenleving; 

3. Het floreren van professionals, hun professionele wijsheid en hun bijdrage aan onderwijspraktijken.

Taken

 • Bijdragen aan het empirisch onderzoek van de leerstoelgroep Educatie; 
 • Publiceren in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken; 
 • Participeren in nationale en internationale onderzoeksnetwerken; 
 • Verwerven van externe onderzoeksgelden; 
 • Deelnemen aan landelijke debatten door publicaties in vakbladen, beleidsrapportages, via sociale media of digitale platforms en/of door deelname in educatie-netwerken; 
 • Geven van onderwijs in programma’s die worden geboden door de Educatiegroep op Bachelor, Master niveau en PhD niveau. 

Vereisten 

 • Gepromoveerd in educatie, sociale wetenschappen of filosofie; 
 • Goede trackrecord van publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • Succesvol in verwerven van tweede of derde geldstroomsubsidies;
 • Ervaring met succesvolle begeleiding van promovendi;
 • Meer dan vijf jaar onderwijservaring op Bachelor- en Masterniveau;
 • Goede actieve beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Affiniteit met de onderzoek agenda van de Universiteit voor Humanistiek;
 • Affiniteit met de humanistische traditie zoals uitgedrukt in de Preambule van het UvH Strategisch Plan 2017-2021. 

Kandidaten die nog niet aan de vereisten voor UHD2 voldoen (vereisten 2-4), kunnen in hun sollicitatiebrief aangeven dat zij belangstelling hebben voor een UD1 positie. De diverse criteria staan genoemd bij deze vacaturetekst op de UvH-website: bevorderingscriteria PDF-bestandUD 2 naar 1,  bevorderingscriteria  PDF-bestandUHD 1


Wij bieden een tijdelijk contract voor de duur van 2 jaar. Bij gebleken geschiktheid en aanwezigheid van voldoende financiering is er uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld als Universitair Hoofddocent niveau 2 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordeningsysteem (salarisschaal 13 van CAO Nederlandse Universiteiten, van € 5.039,= tot € 6.133,= bruto per maand bij volledige werktijd). Indiensttreding bij voorkeur per 1 december 2019.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Prof. dr. Doret de Ruyter (D.deRuyter@UvH.nl) of dr. Isolde de Groot (I.deGroot@UvH.nl).


Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae en publicatielijst, uiterlijk 15 september 2019 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘vacature 19-07’.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.


De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht laat zich inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving.