Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Openbare afscheidsrede Anja Machielse


Op 11 oktober houdt Anja Machielse een openbare afscheidsrede ter gelegenheid van haar emeritaat als hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de UvH. In haar rede zal zij ingaan op het belang van weerbaarheid in een samenleving waarin steeds meer mensen afhaken omdat ze niet mee kunnen of willen doen aan het sociale en maatschappelijke leven. Omdat ze het gevoel hebben niet te passen in de samenleving, of de sociale druk van de samenleving te zwaar vinden en bang zijn zichzelf te verliezen. 


Anja Machielse blijft de komende jaren nog aan de UvH verbonden, als bijzonder hoogleraar ‘Sociale Weerbaarheid van Ouderen’, als projectleider van het ZonMW-project ‘Veerkracht na verlies’ en als Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. 


De openbare rede vindt plaats om 15:30 uur in Gasthuis Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1A, 3512 NK Utrecht. Aansluitend aan de afscheidsrede is er een receptie.

U kunt zich aanmelden via onderstaande button.


Meld u hier aan


Meer over de rede

Nederland kent een substantieel aantal mensen die vereenzaamd zijn of in een sociaal isolement leven. Mensen die letterlijk en figuurlijk buiten de samenleving staan. Omdat ze het gevoel hebben niet te passen in de samenleving en niet mee willen doen aan de ‘ratrace’, of de sociale druk in de samenleving te zwaar vinden, en zich verloren of verlaten voelen. Ze zijn afgehaakt omdat ze niet mee willen doen, of afgevallen omdat ze niet mee kunnen doen aan het sociale en maatschappelijke leven. 


In het overheidsbeleid worden eenzaamheid en sociaal isolement vooral geframed in individuele termen, terwijl er nauwelijks aandacht is voor de sociale omgeving. Anja Machielse laat zien welke factoren op het samenlevingsniveau van belang zijn voor een goed begrip van eenzaamheid en sociaal isolement. Zij betoogt dat het concept ‘weerbaarheid’ een verbinding kan leggen tussen het individuele leven en het leven in de samenleving. 


Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Sociale Weerbaarheid van Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar onderzoek staat het belang van sociale relaties centraal, zowel in het persoonlijk leven als voor de bredere gemeenschap. Belangrijke thema’s zijn sociaal isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. Zij is lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) die adviseert over het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid


Nieuwsbericht en download van de rede.


Fotograaf: Adriaan Wirtz
Contactpersoon Yamit Gutman
Locatie Gasthuis Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1A, 3512 NK Utrecht
E-mail pedel@uvh.nl
Datum 11-10-2023
Openingstijden Aanvang 15.30 uur