Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Online symposium 'Inclusieve Rituelen? Pluralisme, interlevensbeschouwelijkheid en nieuwe rituelen'


Het vijfde symposium van de Celebrantenopleiding op 18 maart 2022 gaat over rituele vernieuwing. Nieuwe rituelen zijn in opkomst. Ze bieden kansen voor dialoog tussen levensbeschouwingen en ze kunnen verleden, heden en toekomst samenbrengen. Maar ze roepen ook spanningen op. Wat zijn de kansen en grenzen van nieuwe rituelen?


Nieuwe rituelen laten een groeiende behoefte zien om gezamenlijk stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan rituelen bij levenstransities, zoals adoptie of echtscheiding, en collectieve herdenkingen en vieringen, zoals Keti Koti of de herdenking van 15 augustus 1945. Tegelijk roepen nieuwe rituelen ook vragen op over de inclusiviteit van bestaande rituelen. Ze bieden kansen voor interlevensbeschouwelijke dialoog en het samenbrengen van verleden, heden en toekomst, maar er liggen ook grenzen aan rituele vernieuwing. Tijdens dit (online) symposium gaan wij met experts in gesprek over de vraag: Waar liggen de kansen en spanningen rondom rituele inclusiviteit en exclusiviteit in een pluralistische samenleving?


Het symposium van de Celebrantenopleiding van de Universiteit voor Humanistiek wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRILIS); een platform voor innovatief onderzoek op het gebied van rituele en liturgische studies. 


Meer informatie en aanmelden

Contactpersoon Johanneke Klaassen
Locatie Online
E-mail kenniscentrum@uvh.nl
Datum 18-3-2022
Openingstijden 13.00- 14.30 uur