Introductie

Een verdiepende opleiding voor professionals in rituele studies en praktijken

De maatschappelijke behoefte aan professionele begeleiding van het vieren van transitiemomenten neemt toe. In deze opleiding leert u niet alleen om op een creatieve manier publieke en individuele rituelen te ontwikkelen die passen bij onze moderne tijd, u krijgt ook gedegen kennis aangereikt over culturele betekenissen en processen van zingeving van ervaren universitair docenten en praktijkdocenten. Want als begeleider van rituelen en vieringen is het van essentieel belang dat u begrijpt wat u doet.

Wat is een celebrant? 

Een celebrant is een professionele begeleider bij de viering van transitiemomenten. Bij transitiemomenten kunt u bijvoorbeeld denken aan een huwelijk, naamgeving, adoptie, adolescentie, pensionering, emigratie, inburgering, echtscheiding en sterfte. Celebranten werken altijd nauw samen met klanten. De persoonlijke overtuigingen, levensbeschouwing, levensfilosofie en persoonlijkheid van de klant zijn hierin leidend. In de viering maakt de celebrant gebruik van rituelen en andere vormen van verbeelding. Zo geeft de viering uiting aan gevoelens en emoties van de betrokkenen waarvoor woorden vaak tekort schieten.De opleiding

De opleiding gaat van start in september, en bestaat uit 4 modules van 6 bijeenkomsten, verdeeld over een jaar:

1. Fundamenten van de celebrant

2. Rituelen bij het vieren van relaties

3. Rituelen bij afscheid

4. Community skills en ondernemerschap


U maakt u zich de theoretische en praktische  ‘state of art’ rondom rituelen in een pluralistische samenleving eigen. In directe samenhang met deze kennis leert u vorm en inhoud geven aan persoonlijke vieringen, rituelen en ceremonies. Ook leert u het begeleidingsproces in co-creatie met de klant - en zijn of haar persoonlijke opvattingen - te realiseren. Na afronding van de opleiding bent u in staat om wetenschappelijk te reflecteren op rituelen in een pluriforme samenleving, maar ook om uw klanten – en hun diverse achtergronden - te inspireren, te begeleiden en te faciliteren bij de creatie van persoonlijke rituelen en ceremonies.

Voor wie?

Deze post-academische opleiding is geschikt voor allerlei professionals die werken met mensen die te maken hebben met ingrijpende veranderingen, en hier graag meer mee willen doen. Denk bijvoorbeeld aan geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, trouwambtenaren, coaches, zelfstandig ondernemers (van bijvoorbeeld een uitvaartonderneming), en HRM professionals.

Praktisch

Lees meer over de precieze invulling van de cursusdata en de studiebelasting bij praktische informatie.
Ook vindt u daar meer informatie over lesgeld.

Onze docenten

Een goed begeleider van rituelen en vieringen weet wat hij of zij doet en heeft verstand van processen van zingeving, levensbeschouwingen en culturele betekenissen. Het onderwijs wordt verzorgd door hoogleraren en universitair docenten, met een grondige kennis van zaken en een ruime leservaring in onze erkende bachelor- en masteropleidingen. Daarnaast krijgt u les van docenten met ervaring in praktijken van geestelijke verzorging en het begeleiden van vieringen en rituelen. Ook de zakelijke kant van het ondernemerschap komt aan bod. Wilt u meer over hen weten? Zij stellen zich aan u voor.

Erkend door SKGV

Geestelijk verzorgers die staan geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers, krijgen per gevolgde module 8 punten toegekend.

Informatieavond

Twee maal per collegejaar organiseren we een informatie avond. De eerstvolgende is op 7 februari.


Infoavond: Meld je aan

Aanmelden

De aanmelding voor collegejaar 2023-2024 wordt in maart weer opengezet. Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden over de aanmeldprocedure.