Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Zorg voor Zingeving: Samenwerkend leren door geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen


In het project SamenZin onderzochten geestelijk verzorgers samen met praktijkondersteuners ggz van huisartsenpraktijken in Utrecht en omgeving hoe ze de zorg voor zingeving in Utrecht en omgeving kunnen verbeteren. Ook onderzochten ze wat beide beroepsgroepen van elkaar kunnen leren. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de trainingen en tools die zijn ontwikkeld vanuit het project en die professionals verder kunnen helpen. 


ProjectnaamSamenZin: een participatief actieonderzoek gericht op samenwerkend leren over zingeving door geestelijk verzorgers in de thuissituatie en praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH-GGZ) in Utrecht-Stad en Zuidoost-Utrecht.

Projectleiding: prof.dr. Gaby Jacobs, Universiteit voor Humanistiek
Mede mogelijk gemaakt door ZonMw 

Cursus

Uit het project is een cursus voortgekomen voor Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ: Zingeving in het werk van de POH-GGZ. Deze werd voor het eerst gegeven in het voorjaar van 2022, en wordt binnenkort opnieuw aangeboden door de UvH Academie. Er is een handleiding geschreven voor het geven van deze cursus en ook wordt de bijbehorende powerpoint presentatie hier aangeboden. Tevens wordt een train-the-trainer programma ontwikkeld voor geestelijk verzorgers die deze cursus in andere regio’s willen gaan geven. Houd deze webpagina in de gaten voor zowel de cursus als het train-the-trainer programma. 


PDF-bestandHandleiding cursus


PDF-bestandPresentatie cursus

Toolbox

Naast deze cursus is er een toolbox ontwikkeld met en voor geestelijk verzorgers in de thuissituatie en POH-GGZ, om samen met hun cliënt de zorg voor zingeving te evalueren, hiervan te leren en deze waar nodig te verbeteren. Het is dus geen beoordelingsinstrument voor de organisatie, maar een ontwikkelinstrument voor de professional. 


PDF-bestandReflectieformulier Toolbox


De Toolbox is ontwikkeld door de Universiteit voor Humanistiek, Centrum voor Levensvragen Zuidoost- Utrecht, Zin in Utrecht, en mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. De Toolbox is ontworpen door Netty van Haarlem en gedrukt door Romein Grafisch.

Contact

Heb je vragen over de Toolbox, de cursus Zingeving in het werk van de POH-GGZ of de handleiding voor opleiders? Neem dan contact op met Gaby Jacobs: g.jacobs@uvh.nl.

Publicaties

Gaby Jacobs schreef samen met Jos Somsen (praktijkondersteuner GGZ) en Pieter Barnhoorn (huisarts) een artikel voor Huisarts en Wetenschap: Zingevingsvragen signaleren, bespreken en begeleiden. Dit nascholingsartikel biedt praktische handvatten en gaat aan de hand van casussen in op vragen als: wat verstaan we onder zingeving? Hoe kun je zingevingsvragen signaleren, bespreken en begeleiden? Wanneer verwijs je en naar wie?


De auteurs lichten dit onderwerp ook toe in de podcast van Huisarts en Wetenschap van maart 2023: Zorg voor Zingeving, 4 praktische handvatten. Zij praten hierin met Femke Veldman over alle facetten rondom zingeving die we in de huisartspraktijk kunnen tegenkomen.


Er zullen nog meer publicaties verschijnen naar aanleiding van het project, die ook hier genoemd zullen worden.

Zie ook

In het project SamenZin onderzochten geestelijk verzorgers samen met praktijkondersteuners ggz van huisartsenpraktijken in Utrecht en omgeving hoe ze de zorg voor zingeving in Utrecht en omgeving kunnen verbeteren. Ook onderzochten ze wat beide beroepsgroepen van elkaar kunnen leren. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de trainingen en tools die zijn ontwikkeld vanuit het project en die professionals verder kunnen helpen.