Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoek in de praktijk

Kennisontwikkeling is geen doel op zich. We vertalen onze kennis zoveel mogelijk naar de praktijk en zorgen ook dat we onze kennis in de praktijk ontwikkelen samen met de praktijkvelden. De praktijkvelden zijn zoveel mogelijk betrokken bij de formulering van de onderzoeksvraag en nemen waar mogelijk deel aan de uitvoering van het onderzoek. Bovendien werken veel van onze onderzoeks- en onderwijsmedewerkers in de praktijk, bijvoorbeeld als lid van een medisch ethische commissie of als coach of gespreksleider.

Met een aantal maatschappelijke partners hebben we een bijzondere overeenkomst om gezamenlijk onderzoek te ontwikkelen. Zo sloten we een convenant af met Prisma, een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning in alle levensfasen biedt aan mensen met een beperking, en met Arq, een expertgroep die zich bezighoudt met traumaverwerking. Bekijk voorbeelden van convenanten met maatschappelijke partners.

Onderzoek in opdracht

Een deel van ons onderzoek voeren we ook uit in opdracht. Bijvoorbeeld voor een bedrijf, de overheid, zorginstellingen of not-for-profit organisaties. Zo hebben we voor de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) een onderzoek gedaan naar de veranderende rol van vrijwilligersorganisaties in de zorg en voor het bedrijf. En het bedrijf Genzyme financierde ons onderzoek naar therapietrouw bij patiënten met Multiple Sclerose (MS). Bij de beschrijving van onze leerstoelgroepen vindt u meer informatie over inhoudelijke expertise. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de leerstoelgroep.

UvH Academie

De UvH Academie verzorgt masterclasses, leergangen en workshops voor iedereen die beroepshalve bezig is op een werkterrein van de UvH. Zo richten we ons op geestelijk verzorgers, professionals in het onderwijs, de zorg en bij de overheid, en ook op vrijwilligers zoals mantelzorgers. Met de Academie wil de universiteit wetenschappelijke kennis verder brengen. Met en voor praktijken. Zo ontstaat kennis die waardevol is.

Bijzondere leerstoelen

De universiteit telt een aantal bijzondere leerstoelen, leerstoelen die gefinancierd worden door externe instanties om het onderwijs of onderzoek in een vakgebied te stimuleren. Een bijzondere leerstoel versterkt het profiel van de universiteit, en bevordert kennisontwikkeling in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Zo hebben we een bijzonder hoogleraar Vrijwilligers palliatieve terminale zorg, gevestigd door de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), en een bijzonder hoogleraar Empowerment voor kwetsbare ouderen, die is gevestigd door de Gemeente Rotterdam. Een lijst van bijzonder hoogleraren vindt u in het menu Onderzoek. Heeft u belangstelling? U kunt contact opnemen met Peter Ubachs, p.ubachs@uvh.nl.