Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Convenanten met maatschappelijke partners

 • HKU en Universiteit voor Humanistiek ondertekenen convenant voor artistiek onderzoek

  Hogeschool van de Kunsten Utrecht en Universiteit voor Humanistiek bestendigen hun strategische samenwerking onder de noemer Meaningful Artistic Research. Het doel is gezamenlijk geïnspireerd onderzoek doen waarin benaderingen van kunst en wetenschap samenkomen. Hiertoe ondertekenden Heleen Jumelet, voorzitter van het college van bestuur van HKU, en Joke van Saane, rector en collegevoorzitter van de UvH, een convenant tijdens een feestelijke bijeenkomst op 5 juni.

   
 • De UvH en Prisma ondertekenen hernieuwd zorgethiek convenant

  De Universiteit voor Humanistiek heeft het convenant met Prisma verlengd en hernieuwd, voor een samenwerking op het gebied van zorgethiek. Het convenant werd op het centraal kantoor in Waalwijk ondertekend door Brigite van Haaften namens Prisma en rector Joke van Saane namens de UvH.

   
 • Samenwerking met expertgroep psychotraumatische zorg Arq

  De Universiteit voor Humanistiek en Arq ondertekenden een intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot onderzoek, opvang/zorg en onderwijs op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw na rampen, geweld en gedwongen migratie. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een gezamenlijke, bijzondere leerstoel 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld' te gaan vormen.

   
 • Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma gaan samenwerken

  De Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma werken gezamenlijk aan onderzoek waarin de zorg voor kwetsbare burgers centraal staat. Ze ondertekenden ze een convenant waarmee ze hun samenwerking voor de komende drie jaar bestendigen en een aantal gezamenlijke doelstellingen en ambities benoemen. Hierbij onderschrijven ze het belang van zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg.

   
 • Convenant met het Humanistisch Verbond en krijgsmacht Defensie

  De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek sloten een convenant om hun samenwerking te versterken ten behoeve van de ambtsopleiding tot geestelijke verzorging bij Defensie. De behoefte aan humanistisch geestelijk verzorgers bij Defensie neemt toe. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zullen de drie partijen extra inspanningen leveren om binnen de master Humanistiek gerichter aandacht te besteden aan de voorbereiding op de beroepspraktijk bij Defensie.