Deze website maakt gebruik van cookies

Convenanten met maatschappelijke partners

 • Samenwerking met expertgroep psychotraumatische zorg Arq

  De Universiteit voor Humanistiek en Arq ondertekenden een intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot onderzoek, opvang/zorg en onderwijs op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw na rampen, geweld en gedwongen migratie. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een gezamenlijke, bijzondere leerstoel 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld' te gaan vormen.

   
 • Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma gaan samenwerken

  De Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma werken gezamenlijk aan onderzoek waarin de zorg voor kwetsbare burgers centraal staat. Ze ondertekenden ze een convenant waarmee ze hun samenwerking voor de komende drie jaar bestendigen en een aantal gezamenlijke doelstellingen en ambities benoemen. Hierbij onderschrijven ze het belang van zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg.

   
 • Convenant met het Humanistisch Verbond en krijgsmacht Defensie

  De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek sloten een convenant om hun samenwerking te versterken ten behoeve van de ambtsopleiding tot geestelijke verzorging bij Defensie. De behoefte aan humanistisch geestelijk verzorgers bij Defensie neemt toe. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zullen de drie partijen extra inspanningen leveren om binnen de master Humanistiek gerichter aandacht te besteden aan de voorbereiding op de beroepspraktijk bij Defensie.