Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De UvH en Prisma ondertekenen hernieuwd zorgethiek convenant


18 september 2020


De Universiteit voor Humanistiek heeft het convenant met Prisma verlengd en hernieuwd, voor een samenwerking op het gebied van zorgethiek. Het convenant werd op het centraal kantoor in Waalwijk ondertekend door Brigite van Haaften namens Prisma en rector Joke van Saane namens de UvH.


Prisma is een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning in alle levensfasen biedt aan mensen met een beperking. Het nieuwe convenant bouwt voort op de ervaringen die Prisma en de UvH in de afgelopen drie jaar hebben opgedaan, na het eerdere convenant in 2017. Er is een verandering in de zorg gaande, waarbij steeds vaker verschillende maatschappelijke partijen betrokken zijn bij de zorgverlening. De verantwoordelijkheden wie waar voor zorgt zijn aan het veranderen en de vraag wat goede zorg is in bepaalde situaties moet steeds vaker door alle betrokkenen worden ontdekt. De steeds complexer wordende zorg vraagt daarom ook om een andere manier van leren waarin niet de vraag centraal staat ‘hoe het moet’, maar waarin met elkaar wordt geleerd van ‘hoe het gaat’. 


De UvH en Prisma gaan daarom op zoek naar andere vormen van leren die aansluiten bij de complexiteit van de veranderende praktijk. Leren in- en vanuit veranderende praktijken is daarom het centrale thema in het convenant. Binnen Prisma zijn vier plekken betrokken bij het experimenteren met deze nieuwe vormen van leren. 


  • Op het Landpark start de UvH samen met Tranzo een actieonderzoek naar de dynamiek tussen Prisma en de nieuwe partijen die op het Landpark mee zijn gaan doen. In het bijzonder komt daarbij de vraag aan de orde op welke wijze bewoners van het Landpark impact hebben op deze nieuwe dynamiek.   
  • Op het ODC in Raamsdonksveer gaat UvH een leergemeenschap begeleiden van moeders, verschillende medewerkers van Prisma, ambtenaren van de gemeente en functionarissen van het zorgkantoor. 
  • Hospice Balade, Makker en de praktijk voor levensvragen in Midden-Brabant gaan in Waalwijk een samenwerking aan om 1e lijns geestelijke verzorging en 2e lijns geestelijke verzorging beter op elkaar aan te laten sluiten. Onderdeel van deze samenwerking is een leergemeenschap die begeleid wordt door de UvH waarin betrokken medewerkers uit de drie organisaties met elkaar gaan leren van gezamenlijke ervaringen. 
  • Tot slot gaat de UvH met Prisma meekijken bij situaties waarin sprake is van ‘lijden aan het leven’.


Prisma is een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning in alle levensfasen biedt aan mensen met een beperking. De ondersteuning richt zich op het verwerven van een eigen plek in de samenleving. De rechten van de mens vormen daarbij het uitgangspunt. Prisma kiest bewust voor een zorgethisch profiel. Dit betekent concreet dat de organisatie inzet op een duurzame zorgrelatie.


Het eerdere convenant werd ondertekend in 2017.

Contactpersoon namens de UvH is prof.dr. Carlo Leget, c.leget@uvh.nl

De Universiteit voor Humanistiek heeft het convenant met Prisma verlengd en hernieuwd, voor een samenwerking op het gebied van zorgethiek. Het convenant werd op het centraal kantoor in Waalwijk ondertekend door Brigite van Haaften namens Prisma en rector Joke van Saane namens de UvH.