Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Universitaire partners

Universiteit Utrecht en Universiteitsbibliotheek UU

De Universiteit voor Humanistiek werkt voor de verlening van een aantal diensten samen met de Universiteit Utrecht. Zo heeft het een contract met de Universiteitsbibliotheek, waardoor studenten en medewerkers toegang hebben tot de collectie van deze wetenschappelijke bibliotheek.


Aankomende studenten kunnen deelnemen aan de Utrechtse Introductie Tijd, de jaarlijkse introductie van de universiteitsstad voor eerstejaars. Ook kunnen studenten en medewerkers gebruik maken van de mogelijkheden van Sportcentrum Olympos, de kennis van Bureau Internationalisering en kunnen ze via onze studieadviseur of studentenraadsman doorverwezen worden naar studentenpsychologen van de Universiteit Utrecht.

Landelijk netwerk van levensbeschouwelijke universiteiten (NLU) 

De Universiteit voor Humanistiek is voorzitter van het overleg van levensbeschouwelijke universiteiten in Nederland, het overleg tussen de Protestants Theologische Universiteit (PthU), de Theologische Universiteit Kampen, Theologische Universiteit Apeldoorn en de Universiteit voor Humanistiek.

Nederlandse Vereniging van Universiteiten (VSNU)

De Universiteit voor Humanistiek is, samen met de andere levensbeschouwelijke universiteiten, geassocieerd lid van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten VSNU.


Onder Samenwerking vindt u meer vormen van academische en maatschappelijke samenwerking.