Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Medezeggenschap

De medezeggenschapsorganen voor medewerkers en/of studenten:

Universiteitsraad

De universiteitsraad (UR) is het medezeggenschapsorgaan voor de studenten en het personeel van de Universiteit voor Humanistiek. De universiteitsraad  behartigt belangen op het gebied van (onderwijs)beleid, de begroting, onderwijs-en examenreglement, de organisatieontwikkelingen en de toekomst van de universiteit. In samenwerking met het Studentenforum inventariseert de Universiteitsraad wat er leeft onder studenten en medewerkers. E-mail: ur@uvh.nl

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie brengt mede op basis van de resultaten van onderwijsevaluaties, advies uit over de kwaliteit van het onderwijs. (Lees meer over onderwijskwaliteit in het menu Onderwijs.) Ze stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De opleidingscommissie bestaat uit studenten en docenten. E-mail: oc@uvh.nl

Studentenforum

Het Studentenforum (StuF) geeft vorm aan de informele studentenvertegenwoordiging van de universiteit en functioneert als een subcommissie van het formele vertegenwoordigingsorgaan: de studentengeleding van de Universiteitsraad. De belangrijkste doelstellingen van StuF zijn: het vormen van een schakel tussen studenten en de Universiteit voor Humanistiek als organisatie, het behartigen van de belangen van alle studenten binnen de universiteit, het informeren van studenten en het ondersteunen van de studenten in de verschillende organen en commissies. 


Het Studentenforum bestaat uit jaarvertegenwoordigers en studenten die in verschillende organen binnen de Universiteit voor Humanistiek zitting hebben. De jaarvertegenwoordigers fungeren als contactpersoon tussen studenten, studentenmedezeggenschap en organisatie. E-mail:stuf@uvh.nl.