Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Beleid

Strategisch Plan

Inclusiviteit en diversiteit zijn van groot belang voor de Universiteit voor Humanistiek. Dit komt tot uiting in het recent vastgestelde Strategisch Plan 2022-2026. De ambitie is om toonaangevend te zijn in ruimte voor talent, waarbij de verschillen tussen medewerkers worden erkend en gewaardeerd.

Geïnspireerd door de waarden en tradities van het humanisme, waarin we zowel levensbeschouwelijke zingevende dimensies als een moreel-politiek streven herkennen, verdient de pluraliteit van de samenleving een centrale positie in onderwijs en onderzoek. De UvH wil een plaats zijn waar een verscheidenheid aan mensen zich kan ontplooien en zich veilig, erkend en gewaardeerd voelt. Meerstemmigheid is een belangrijke waarde in de humanistische traditie.

(Bron: Strategisch Plan 2022-2026, p. 13; over beleidskader Inclusiviteit)

HR beleid

In de komende jaren ontwikkelt de universiteit een HR-beleid dat de uitvoering van het strategisch plan ondersteunt. De HR thema’s uit de CAO Nederlandse Universiteiten worden hierin meegenomen. Binnen het beleid schenkt de UvH aandacht aan de inbedding van de speerpunten diversiteit & inclusiviteit en de gevolgen van globalisering. Ook talentontwikkeling in brede zin en vanuit het programma ‘Erkennen & Waarderen' worden in het HR-beleid opgenomen. Met betrokkenen uit diverse organisatieonderdelen werken we de duiding van de thema’s en een prioritering van de programmaonderdelen uit.
(Bron: Strategisch Plan 2022-2026, p. 25; over de ambities van HR)

Gedragscode wetenschappelijke integriteit

De universiteit onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De code is met ingang van 1 oktober 2018 van kracht.


Inclusiviteit en diversiteit zijn van groot belang voor de Universiteit voor Humanistiek. De ambitie is om toonaangevend te zijn in ruimte voor talent, waarbij de verschillen tussen medewerkers worden erkend en gewaardeerd.