Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Acties

Gedragscode wetenschappelijke integriteit

De universiteit onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De code is met ingang van 1 oktober 2018 van kracht. Hiertoe behoren ook de commissie wetenschappelijke integriteit, een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling.

Adviesgroep Diversiteit & Inclusie

Sinds januari 2021 kent de Universiteit voor Humanistiek een Adviesgroep Diversiteit & Inclusie. Deze werkgroep heeft een beleidsadvies aangeboden aan de raad van Bestuur. Na publicatie volgen concrete stappen van implementatie.

Work-life balance

Het keuzemodel Arbeidsvoorwaarden van de de Universiteit voor Humanistiek stelt medewerkers in de gelegenheid om keuzen te maken die passen bij zowel de werk- als de leefsituatie. Door verlofuren in te leveren of juist bij te kopen, kan in verschillende levensfasen een passende werklast worden bereikt.

De de Universiteit voor Humanistiek biedt ouders en verzorgers verschillende verlofopties: zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof/partnerverlof, ouderschapsverlof en (kortdurend) zorgverlof. Daarnaast zijn voor bijzondere persoonlijke omstandigheden mogelijkheden voor buitengewoon verlof of onbetaald verlof.


De Universiteit voor Humanistiek vindt dat de werkdruk voor iedereen hanteerbaar moet zijn en blijven. Daartoe vinden regelmatig voortgangsgesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden plaats. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor sporten met korting, het vitaliteitspact en contacten voor persoonlijke coaching en begeleiding.

Overige regelingen

Zie verder de regelingen en gedragscodes en de CAO-NU.


Bekijk ook het Sexism at Work Handbook en het Gender Sensitive Communication Toolkit, van het European Institute for Gender Equality.

Seminar

De Universiteit voor Humanistiek organiseerde ter gelegenheid van de Dies 2021 een seminar rondom het thema Diversiteit & Inclusie, met workshops over thema’s als Intersectionality as critical methodology, en The Mixed-Classroom Approach.