Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Acties

De UvH realiseerde :

  • ter gelegenheid van de Dies 2021 een seminar op het thema Diversiteit & Inclusie, met workshops op thema’s als Intersectionality as Critical Methodology en The Mixed-Classroom Approach; 
  • verschillende workshops met aandacht voor genderdiversiteit   ingebed door  de bijzondere leerstoel Disability Studies en  Comeniusproject ‘Woke en Weerstand’,  en hostte een gasthoogleraarschap rondom ‘Black Humanism’ van de Amerikaanse hoogleraar Prof. A. Pinn;
  • leiderschapstrainingen voor leidinggevenden waar aandacht wordt besteed aan gender issues; tevens volgde de HR-adviseur een cursus ‘Inclusief werven’;
  • overleg met partneruniversiteit op het terrein van neuro-divergentie; en
  • overleg met studie-adviseurs over specifieke kwesties betreffende eerste-generatie studenten. 

Gedragscode wetenschappelijke integriteit

De universiteit onderschrijft de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De code is met ingang van 1 oktober 2018 van kracht. Hiertoe behoren ook:

  • De commissie wetenschappelijke integriteit
  • Een vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Stuurgroep

Sinds september 2022 kent de Universiteit voor Humanistiek een Stuurgroep Diversiteit, Equity en Inclusie. Deze stuurgroep ontwikkelt beleidsvoorstellen voor het College van Bestuur. 

Work-life balance

Het keuzemodel Arbeidsvoorwaarden van de UvH stelt medewerkers in de gelegenheid om keuzen te maken die passen bij zowel de werk- als de leefsituatie. Door verlofuren in te leveren of juist bij te kopen, kan in verschillende levensfasen een passende werklast worden bereikt. 


De UvH biedt ouders en verzorgers verschillende verlofopties: zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof/partnerverlof, ouderschapsverlof en (kortdurend) zorgverlof. Daarnaast zijn voor bijzondere persoonlijke omstandigheden mogelijkheden voor buitengewoon verlof of onbetaald verlof. 


De Universiteit voor Humanistiek is van mening dat de werkdruk voor iedereen hanteerbaar moet zijn en blijven. Daartoe vinden regulier voortgangsgesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden plaats. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor sporten met korting, het vitaliteitspact en contacten voor persoonlijke coaching en begeleiding. 

Overige regelingen

Zie verder de UvH-regelingen en CAO-NU.


Bekijk ook het Sexism at Work Handbook en het Gender Sensitive Communication Toolkit, van het European Institute for Gender Equality.