Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Externe beoordeling

In 2020 zijn het onderzoek en de opleiding van promovendi beoordeeld door een internationale visitatiecommissie. De beoordeling betrof de periode 2014-2019. Bij de beoordeling is het nieuwe PDF-bestandStrategy Evaluation Protocol (SEP) 2021-2027 als referentiekader gebruikt.


De commissie werd voorgezeten door prof. Siebren Miedema, emeritus hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Als leden van de commissie werden verder benoemd:

  • prof. Hanne-Marlene Dahl, hoogleraar aan het departement Society and Globalization van Roskilde University
  • Bareez Majid MA, promovendus Memory Studies and Kurdish Studies de Universiteit Leiden
  • prof. Ann Phoenix, hoogleraar Psychological Studies aan University College London
  • prof. Nancy Snow, hoogleraar Filosofie aan de University of Oklahoma
  • Marian Stet MSc, lid Raad van bestuur Hartekamp groep

De commissie werd ondersteund door Anna Sparreboom van Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Het visitatierapport is in het voorjaar van 2021 gereed gekomen en gepubliceerd.


PDF-bestandDownload de zelfstudie

PDF-bestandDownload het evaluatierapport

PDF-bestandDownload de bestuurlijke reactie van het CvB