Deze website maakt gebruik van cookies

Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (pilot + vervolg)

  • Looptijd pilot: 2016-2018
  • Start vervolg: september 2018
  • Status: lopend

In vervolg op een tweejarige pilot, heeft de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) voor één jaar subsidie ontvangen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om de werkplaats verder uit te bouwen. De betrokken organisaties hebben ervoor gekozen om het project met twee jaar te continueren door inzet van eigen middelen.

Beschrijving

Doel van dit project is een duurzame onderzoekscultuur tot stand brengen in het Utrechtse Primair Onderwijs. Aan het project nemen in totaal 19 scholen van de 3 grote Utrechtse schoolbesturen deel, twee lerarenopleidingen voor het PO (de Hogeschool Utrecht en Marnix Academie), de Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. Een speciale rol is weggelegd voor de ‘broker’: een kartrekker, werkzaam binnen de school met affiniteit voor wetenschappelijk onderzoek en liefst in het bezit van een MA diploma. 


De broker en het team van leerkrachtonderzoekers wordt ondersteund door een onderzoeker van een van de kennisinstituten. Gezamenlijk formuleren zij een onderzoeksvraag die past bij de eigen schoolontwikkeling. De UvH is onder meer betrokken bij het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs in de school.


Het team van leerkrachtonderzoekers dat zich met het praktijkonderzoek gaat bezig houden wordt het WOU-team genoemd. Ondersteund door een onderzoeker van een van de kennisinstituten formuleren de WOU teams een onderzoeksvraag die past bij de eigen schoolontwikkeling. De onderzoeksthema’s van de verschillende teams lopen mooi uiteen. Een paar voorbeelden: het bevorderen van 21e-eeuwse vaardigheden; het integreren van w&t onderwijs in het huidige curriculum; creatief denken en nieuwsgierigheid bevorderen en de lijst is nog langer.

Pilot

In Utrecht en in Amsterdam kreeg een groep schoolbesturen in het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten subsidie via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek’. Zij bouwden hiermee in een tweejarige pilot aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze pilot met werkplaatsen onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO.

Onderzoekers

Partners

3 grote Utrechtse schoolbesturen deel (KSU, PCOU en SPO)5 kennisinstituten (Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek,Marnix Academie, HKU en HU).

(Mede)financiering

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Zie ook

Website: werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl 
Projectbeschrijving Universiteit Utrecht

Contact

Dr. Isolde de Groot, i.degroot@uvh.nl

Na de pilot zal de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht het project met twee jaar continueren. Hierin bouwen Utrechtse scholen en kennisinstellingen samen bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek.