Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)

  • Start: september 2018 (na een pilot van twee jaar)
  • Status: lopend

WOU is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU), en heeft als doel het versterken van een onderzoekscultuur op basisscholen in de stad, door nauw samen te werken met kennisinstellingen. Na een pilot met subsidie hebben betrokken organisaties ervoor gekozen om het project met twee jaar te continueren door inzet van eigen middelen.

Beschrijving

Het werkprincipe van Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) is dat een leerkracht, werkzaam op een basisschool, in een ‘WOU-team’ werkt aan een onderwijsvraagstuk, dat speelt op de eigen basisschool. In het WOU-team zitten enkele collega’s van school, soms studenten, en een onderzoeker van een partner-kennisinstelling. Uitgangspunt van WOU is dat de vraag van de school leidend is voor de focus van het onderzoek. Sinds januari 2020 is er ook de WOU-GO: de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht – Gelijke Onderwijskansen. Dat project hoort bij WOU en is een op gelijke onderwijskansen gefocuste uitbreiding.

 

Voor wie precies?

Scholen die aangesloten zijn bij de schoolbesturen KSU, PCOU of SPO Utrecht kunnen meedoen aan WOU. De deelnemende kennisinstellingen zijn: Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Marnix Academie en Hogeschool Utrecht.

 

Wat is het doel van WOU?

Het doel van WOU is het versterken van een onderzoekscultuur in scholen. Ook wel het ‘evidence-informed’ werken genoemd. Door een nauwe en gelijkwaardige samenwerking tussen scholen en kennisinstellingen is het de bedoeling onderwijs en onderzoek beter met elkaar te verbinden: het versterken van de zogenoemde kennisinfrastructuur. Zo kan kennis uit onderzoek vlotter zijn weg vinden naar de praktijk, en zijn kennisinstellingen beter op de hoogte van de vraagstukken die urgent zijn en leven in de onderwijspraktijk, en hoe kennis in die soms complexe praktijk haar weg kan vinden.


Pilot (2016-2018)

In Utrecht en in Amsterdam kreeg een groep schoolbesturen in het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten subsidie via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek’. Zij bouwden hiermee in een tweejarige pilot aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze pilot met werkplaatsen onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO.

Onderzoekers

Partners

3 grote Utrechtse schoolbesturen deel (KSU, PCOU en SPO)5 kennisinstituten (Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek,Marnix Academie, HKU en HU).

(Mede)financiering

De eerste subsidie in de pilotfase was van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Zie ook

Website:  werkplaatsenonderwijsonderzoek.nl 
Projectbeschrijving Universiteit Utrecht

Contact

Dr. Isolde de Groot, i.degroot@uvh.nl

WOU is de afkorting voor Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU), en heeft als doel het versterken van een onderzoekscultuur op basisscholen in de stad, door nauw samen te werken met kennisinstellingen.