Deze website maakt gebruik van cookies

Bildung doen in het vmbo

  • Start: 1 maart 2020
  • Looptijd: tot 1 mei 2021
  • Status: lopend

In deze 1-jarige pilot wordt voor vmbo-docenten uit het midden en zuiden van het land een professionele leergemeenschap (PLG) opgericht over bildung. 

Beschrijving

De professionele leergemeenschap zelf heeft als doel om vmbo-docenten via een ontwerpend leren-methode in staat te stellen om samen bildung-geïnspireerd onderwijs te ontwikkelen, geven, evalueren en delen. De bijeenkomsten worden begeleid door docent-onderzoekers van de lerarenopleidingen van Fontys en de Hogeschool Utrecht. 


Samen werken deelnemers en begeleiders aan de ontwikkeling van een bildungvisie voor het vmbo en de vertaling naar concrete onderwijsactiviteiten voor leerlingen. De UvH voert (samen met de HU en UU) een onderzoek uit naar de kenmerken van het ontwikkelde onderwijs, de professionele ontwikkeling van de vmbo-docenten tijdens de professionele leergemeenschap. 

Onderzoekers

Dr. Wouter Sanderse

Partners

  • 20 vmbo-docenten van 10 middelbare scholen 
  • Lectoraat Normatieve Professionalisering, Hogeschool Utrecht 
  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

(Mede)financiering

Een Nederlandse stichting.

Contact

Wouter Sanderse, W.Sanderse@UvH.nl.

In deze 1-jarige pilot wordt voor vmbo-docenten uit het midden en zuiden van het land een professionele leergemeenschap (PLG) opgericht over bildung.