Deze website maakt gebruik van cookies

Prof.dr. Anne Goossensen

Anne Goossensen
Functie

Hoogleraar zorgethische aspecten van informele zorg
Bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland

Telefoon

030-2390189

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Wetenschapstheorie Methodologie Onderzoeksleer

Biografie

Prof. dr. M.A. Goossensen (1966) studeerde psychologie in Utrecht (UU).
- In 1997 promoveerde zij promoveerde aan de Erasmus Universiteit op een etnografisch proefschrift.
- Programmahoofd Kwaliteit bij Trimbos-instituut van 1999 tot 2003.
- UD Kwaliteit van zorg van 2003-2010 aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit).
- Parallel daaraan: Lector Verslavingszorg aan Hogeschool Inholland van 2007-2012.
- Als bijzonder hoogleraar bekleedde zij van 2010 tot 2013 de Leerstoel Presentie en GGZ aan Universiteit van Tilburg. Deze stoel verhuisde met de vakgroep Zorgethiek in 2012 mee van Tilburg naar de Universiteit voor Humanistiek.
- Sinds juli 2013: Hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg aan de UvH.
- En sinds september 2015 aanvullend: Bijzonder Hoogleraar Vrijwillige Palliatieve Zorg Nederland, ook aan de UvH.

Onderzoek

Twee voorbeelden:
- Onderzoek naar een kwaliteitskader Vrijwilligers Palliatieve Zorg
- In de GGZ, ouderenzorg en ziekenhuiszorg: Zorgethische audit om relaties in de zorg te evalueren per afdeling

Promotor bij de volgende afgeronde promoties:
- Susanne van den Hooff, Korsakov
- Els van Wijngaarden, Voltooid Leven
- Esther Kuis, zorgethische kwaliteit van zorg

Promotor van lopende promotietrajecten naar:
- Goede begeleiding mensen met een beperking
- Mantelzorg van kinderen voor hun ouders
- Veerkracht bij ouders met een ernstig ziek kind
- Kwaliteit van zorg door vrijwilligers aan het levenseinde

Expertise

Anne Goossensen is onderzoekster naar zorgethische kwaliteitsaspecten in de zorg. Haar projecten stimuleren humanisering van de zorg. Onderzoek gaat over kwaliteit van relaties in de zorg, zorgzaamheid of menslievende zorg. Projecten bestaan uit het doorontwikkelen van concepten en meetmethoden die registreren in hoeverre cliënten zich ‘gezien’ voelen, erkenning ervaren, of aandacht ervaren voor hun (existentiële) moeites in zorgsituaties.
Bijzondere aandacht bestaat daarbij voor mensen in de laatste levensfase.
Zie ook: Platform humanisering ouderenzorg.
Zie voor valorisatie bijvoorbeeld: Anne Goossensen (red.) Schetsen van mismatch. Een zorgethische visie op evaluatie onderzoek. Utrecht: Movisie. Te downloaden via: www.movisie.nl/mismatch
Of de VPTZ reeks met inspiratieboekjes voor vrijwilligers:
1. Goossensen, A., M. Sakkers. (2014). ‘Daar doe ik het voor.’ Ervaringen van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Uitgave VPTZ Nederland.
2. Goossensen, A., L. Koopmans, P. Van Oort Borsboom (2015) 'Toekomstspijt dat is wat ik voel. Over vasthouden, loslaten en innerlijke ruimte. Uitgave VPTZ Nederland.

Onderwijs

Binnen de master Zorgethiek en Beleid coördineert ze het vak Kwaliteit en Veiligheid in zorgethisch perspectief, code ZEB 50.
Ook is ze betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding tot celebrant, aan de UvH.

Lidmaatschappen en functies

  • Van nov 2015 - dec 2016: Commissielid Tijdelijke Expertgroep Verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland.
  • Vanaf nov 2016: Lid beoordelingscommissie Subsidie aanvragen NFK (Levenmetkanker)
  • Vanaf nov 2016: Lid richtlijnwerkgroep Spirituele Zorg (palliatieve zorg)