Deze website maakt gebruik van cookies

Prof.dr. Anne Goossensen

Anne Goossensen
Functie

Hoogleraar zorgethische aspecten van informele zorg

Telefoon

030-2390100 (receptie)

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Wetenschapstheorie Methodologie Onderzoeksleer

Biografie

Prof. dr. M.A. Goossensen (1966) studeerde psychologie in Utrecht en promoveerde in 1997 op een etnografisch proefschrift naar harddruggebruikers (Erasmus Universiteit).
Ze werkte daarna bij het Trimbos-instituut als hoofd van de groep Kwaliteit (1999 - 2003) en bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg als hoofd van de groep Kwaliteit van zorg (Erasmus Universiteit) (2003-2010).
Parallel daaraan was ze Lector Verslavingszorg aan Hogeschool Inholland (2007-2012) en vanaf 2010 bijzonder hoogleraar op het gebied van Presentie en GGZ aan Universiteit van Tilburg. Deze leerstoel verhuisde met de vakgroep Zorgethiek in 2012 mee van Tilburg naar de Universiteit voor Humanistiek.

Sinds juli 2013 werkt ze als Hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg aan de UvH. En sinds 2015 aanvullend: Bijzonder Hoogleraar Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland, ook aan de UvH. Zie ook haar LinkedIn profiel.


Onderzoek

Ze ontwerpt en leidt nu 25 jaar studies in de GGZ, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, Korsakovzorg, palliatieve zorg en daar buiten. Recente voorbeelden:

 1. evaluatie van het AlzheimerFLuisteren.
 2. een Europese studie naar vrijwilligers aan het levenseinde in ziekenhuizen

Lopende promotieprojecten in de zorg voor mensen met een beperking, mantelzorg, palliatieve zorg en ouderenzorg.
Afgeronde promoties:

dr. Susanne van den Hooff, gedwongen opnames bij Korsakov (met prof.dr. Martin Buijsen;

dr. Els van Wijngaarden, Voltooid Leven (met prof.dr. Carlo Leget);

dr. Esther Kuis, Zorgethische kwaliteit van zorg.Expertise

Anne Goossensen is deskundig in kwaliteit van zorg projecten, kwalitatief empirisch onderzoek, en evaluatiestudies.
Qua onderwerpen: zorgrelaties, kwaliteitsprojecten, presentie theorie, kwetsbaarheid van zorgontvangers, waardigheid.

Onderwijs

 • Binnen de pre-master Zorgethiek en Beleid coördineert ze het vak Zorg en zingeving aan het levenseinde.
 • Ook is ze betrokken bij de Celebranten opleiding, aan de UvH.
 • Daarbuiten geeft ze gastcolleges aan o.a. de Opleiding Kwaliteits Functionaris (OKF).

Lidmaatschappen en functies

 • Lid International Working Group (IWG) Death, Dying and Bereavement, 2018 - heden.
 • Lid Stuurgroep EAPC Task Force Volunteering in Hospice & Palliative Care, 2016-heden.
 • Stuurgroep BLOC, Bernard Lievegoed Onderzoek Centrum, vanaf 2017 - heden.
 • Beoordelingscommissie Subsidie aanvragen voor alle Patiënten Organisaties van NFK (Levenmetkanker), 2015-heden
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Orion Rotterdam, zorg voor mensen met een beperking, 2018 - heden.
 • Commissielid Tijdelijke Expertgroep Verpleeghuiszorg bij Zorginstituut Nederland van nov 2015 - dec 2016
 • Lid richtlijnwerkgroep Spirituele Zorg (palliatieve zorg), vanaf nov 2016 - 2018.