Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

HOPEVOL: Passende hospicezorg (afgerond)

  • Start:  1 oktober 2017
  • Status: afgerond

In 2017 is het door ZonMw gesubsidieerde landelijke project HOPEVOL van start gegaan. HOPEVOL staat voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt. 

Beschrijving

De titel van het project zegt het al: we gaan onderzoeken hoe de (kwaliteit van de) hospicezorg eruit zou moeten zien volgens de zorgvragers. Met zorgvragers bedoelen we mensen die gebruik (zouden kunnen) maken van hospicezorg èn hun naasten. De nadruk ligt op het verkrijgen van inzicht in welke mensen in hospices verblijven en verbleven, wat hun vragen zijn en waren en hoe de zorg daarop ingericht wordt en werd.


Het doel van de analyse is het onzichtbare zichtbaar en bespreekbaar te maken als basis voor het selecteren van kwaliteitscriteria voor hospicezorg. Implementatie van de criteria daarna is de eigen verantwoordelijkheid van de (koepel-) organisaties die betrokken zijn in het project. Het resultaat van HOPEVOL in 2020 is een advies en implementatieplan voor de inrichting van hospicezorg in de toekomst.

Onderzoekers

prof. dr. Saskia Teunissen (UMCU)

dr. Everlien de Graaf (UMCU)

dr. Frederieke van der Baan (UMCU)

Prof. dr. Carlo Leget

Partners

Initiatiefnemer van HOPEVOL is het consortium palliatieve zorg in Midden-Nederland: Septet. In Septet werken het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (UMC Utrecht en Universiteit voor Humanistiek), zeven netwerken palliatieve zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen.

(Mede)financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw, als onderdeel van het programma Palliantie Meer dan zorg.

Zie ook

Contact

Prof dr. Carlo Leget, C.Leget@UvH.nl.

We gaan onderzoeken hoe de (kwaliteit van de) hospicezorg eruit zou moeten zien volgens de zorgvragers. Het doel van de analyse is het onzichtbare zichtbaar en bespreekbaar te maken als basis voor het selecteren van kwaliteitscriteria voor hospicezorg.