Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoek naar project Maatschappelijke Diensttijd (afgerond)

Rapport MDT

  • Start: 1/9/2022
  • Einddatum: 1/6/2023
  • Status: afgerond

Het project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is gericht op jongeren tussen de 12 en 30 jaar die naast hun studie, school of werk ongeveer zes maanden (vrijwillig) meedoen in vrijwilligersprojecten. De Universiteit voor Humanistiek onderzocht wat de verwachtingen van deelnemers waren en wat ze hebben geleerd. De deelnemers wisten niet zo goed wat ze er van moesten verwachten, zo bleek, maar de meeste ervaringen waren achteraf positief. Je kunt het rapport downloaden. 

Beschrijving

In 2018 startte de Nederlandse overheid, in samenwerking met de Nederlandse Jeugdraad (NJR), de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en ZonMw met de Maatschappelijke Diensttijd.  Doel is het ontwikkelen van talenten, anderen ontmoeten en iets doen voor een ander. Sinds de start hebben ongeveer 60.000 jongeren deelgenomen en is er een landelijk MDT-netwerk met bijna 5000 organisaties waar jongeren terecht kunnen. Ze kunnen hun MDT-tijd invullen in verschillende sectoren: natuur & dier, techniek & ICT, politiek & bestuur, onderwijs & educatie, media & cultuur, sport, veiligheid, zorg & welzijn. 

MDT Onderwijs en MDT YourCube

Stichting TijdVoorActie is vanaf de eerste experimenteerfase betrokken bij MDT en geeft momenteel vorm aan twee MDT-projecten: MDT Onderwijs en MDT YourCube. 


MDT Onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 30 jaar van partnerscholen (vo, mbo, hbo en wo) en dient als praktijkinvulling van bestaande leerdoelen in het onderwijs. Dit traject wordt meestal binnen onderwijstijd doorlopen. MDT YourCube is gericht op alle jongeren tussen 14 en 30 jaar. Afhankelijk van de interesses en kwaliteiten van de deelnemers wordt een passend traject ontwikkeld dat gedurende een half jaar wordt doorlopen, met een gemiddelde inzet van drie uur per week.

Onderzoek Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek onderzocht wat deelnemers die in 2020 en 2022 hebben meegedaan aan MDT Onderwijs en MDT YourCube, verwachtten bij aanvang van hun MDT-traject en wat ze in de trajecten hebben geleerd. Het onderzoek laat zien dat deelnemers aan beide trajecten vooraf niet goed wisten wat ze konden verwachten. Wel hadden ze een idee van wat ze wilden leren of waarin ze zich wilden ontwikkelen. 


Bij de jongere deelnemers (die vooral meededen aan MDT Onderwijs) ging het vooral om het beter leren kennen van zichzelf zodat ze beter weten wat voor werk ze later willen doen. De oudere leeftijdsgroepen (die vooral meededen aan MDT YourCube) wilden vooral vaardigheden aanleren waardoor ze het beroep dat ze al doen of willen doen, beter kunnen uitoefenen. Achteraf zijn de deelnemers aan beide trajecten heel positief, ook al vonden ze de werkzaamheden soms uitdagend en liepen ze af en toe tegen beperkingen aan. 

Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening

Het kwantitatieve onderzoek maakt duidelijk dat deelnemers – na afloop van beide MDT-trajecten - significant positiever scoren op een aanzienlijk deel van de gemeten competenties. Deelnemers geven aan dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen, dat ze meer aankunnen dan ze vooraf dachten, en dat ze niet bang meer zijn om op mensen af te stappen. Ze zijn ook positiever over vrijwilligerswerk. Ze hebben ervaren dat vrijwilligerswerk veel voldoening geeft en dat het ‘iets heel moois is’.

Onderzoekers

(Mede)financiering

Stichting TijdVoorActie 

Resultaten


PDF-bestandDownload rapport


Zie ook

TijdVoorActie - programma's

De Universiteit voor Humanistiek onderzocht wat deelnemers die in 2020 en 2022 hebben meegedaan aan MDT Onderwijs en MDT YourCube, verwachtten bij aanvang van hun MDT-traject en wat ze in de trajecten hebben geleerd.