Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Taking Care of Caregivers (afgerond)

  • Looptijd: december 2017 - december 2021
  • Status: afgerond


Promotieonderzoek van Menal Ahmad naar de ervaringen en behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor een familielid met dementie. 

Beschrijving

Mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor een familielid met dementie, bevinden zich momenteel in een overgangsfase van familiezorg naar gedeelde zorg. Voorgaand onderzoek toont aan dat veel mantelzorgers overbelast zijn, mede omdat het delen van zorg vaak onbesproken blijft. Ook sluit het huidige zorgaanbod vaak niet aan op de wensen en behoeften van families met een migratieachtergrond. 


Binnen dit vierjarige promotieonderzoek ligt de focus op de ervaringen en behoeften van deze mantelzorgers. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek ontwikkelen de organisaties Pharos, NOOM, en MantelzorgNL in samenwerking met mantelzorgers en zorgprofessionals instrumenten voor betere zorg en ondersteuning aan mantelzorgers met een migratieachtergrond en hun familieleden. 


Het uiteindelijke doel is om het denken over, bespreken van en besluiten over het delen van zorg te ondersteunen en daarmee gedeelde dementiezorg te stimuleren. 

Onderzoekers

Partners

(Mede)financiering

ZonMw (Memorabel)

Publicaties

Ahmad, M., van den Broeke, J., Saharso, S., & Tonkens, E. (2019). Persons With a Migration Background Caring for a Family Member With Dementia: Challenges to Shared Care. The Gerontologist. https://doi.org/10.1093/geront/gnz161

Zie ook

Promotie Menal Ahmad: 'Hoe help je mantelzorgers met een migratieachtergrond om zorg te delen?'

Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond die zorgen voor een familielid met dementie.