Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Een kritische analyse van de inzet van 'Family Group Decision Making' bij revalidatiebehandeling (afgerond)

 • Status: afgerond
Volledige titel van het onderzoeksproject: A critical analysis of the implementation of Family Group Decision Making in rehabilitation treatment medicine, about experienced barriers/facilitators, social support needs and caregiver burden.

Beschrijving

Om de overgang van revalidatiekliniek naar huis te verkleinen zijn Family Group Decision Making (FGDM) meetings aangeboden aan revalidanten. Dit zijn extra bijeenkomsten begeleid door de maatschappelijk werker, waarbij het sociaal netwerk (familie, vrienden etc.) eerder betrokken wordt bij de revalidatie.


De animo hiervoor was laag. Binnen het onderzoek is gekeken wat de mogelijke redenen hiervoor zijn door interviews af te nemen met patiënten en hun naasten. Perspectieven zijn geïnventariseerd onder andere wat betreft de behoefte aan steun van het sociale netwerk en de mate van ervaren belasting door de naaste binnen de diverse fases van revalidatiebehandeling. 

Onderzoekers

Resultaten

Publicaties

 • Protocol artikel: Effects of family group conferences among high-risk patients of chronic disability and their significant others: Study protocol for a multicentre controlled trial. (Hillebregt et al, BMJ Open 2018; 8.3: e018883)
 • Systematic review 1: Family Group Decision Making interventions in adult health care and welfare: a systematic literature review of its key-elements and effectiveness. (Hillebregt et al, BMJ Open 2019, 9.4: e026768)
 • Systematic review 2: Understanding the conditions affecting Family Group Decision Making in adult health care and welfare: a systematic review from the participants perspectives (Artikel in eindfase)
 • A dyadic patient-/ carer perspective about social support needs in rehabilitation medicine and the consequences for family-centred rehabilitation treatment (Artikel in eindfase)
 • Caregiver Burden: A qualitative approach to understanding the experiences of caregivers and their partners transitioning from inpatient rehabilitation treatment to home (Artikel in eindfase)
  Presentaties
  • Mini symposium Family Empowerment. Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM), 8-9 November 2018, Groningen
  • Presentatie POWER-onderzoek naar de effectiviteit en implementatie van Toekomstberaden in revalidatiecentra. CVA Ketenzorg. Universitair Medisch Centrum Utrecht, 18 April 2017
  • Presentatie POWER-study en poster pitch. Kennisnetwerk CVA Nederland Symposium Zorg dichtbij. Nederland, 25 november 2016. Eindhoven.
  • Presentatie POWER-onderzoek bij symposium ‘Revalideren is leren’ IJsselstein, Rehab Academy, 3 oktober 2016 
  • Presentatie POWER- study. International Conference on Sociology and Social Work (6th). 25 augustus 2016. Windesheim, Zwolle
  • Workshop Toekomstberaad voor maatschappelijk werkers. 15 april 2016. De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht. 
  • Presentatie POWER-onderzoek naar de implementatie van een gezinsgerichte interventie in de revalidatie. Minisymposium Dwarslaesie. 8 april 2016. Roessingh Revalidatie, Enschede.
  • Poster presentatie POWER-study. Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM), 5-7 November 2015, Rotterdam

  Zie ook

  Promotie Chantal Hillebregt: 'Het betrekken van het sociale netwerk bij de revalidatie van mensen met een langdurige aandoening vraagt grote zorgvuldigheid'

  Contact

  Evelien Tonkens (E.Tonkens@UvH.nl)

  Om de overgang van revalidatiekliniek naar huis te verkleinen zijn Family Group Decision Making (FGDM) meetings aangeboden aan revalidanten. De animo hiervoor was laag. Binnen het onderzoek is gekeken wat de mogelijke redenen hiervoor zijn.