Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Alledaags Burgerschap in de Buurt

  • Start: 2023
  • Status:  lopend

Hoe zorg je ervoor dat heel verschillende bewoners in een wijk goed samenleven? En dat bewoners met ondersteuningsvragen ook opgenomen worden in de ondersteuningsnetwerken in de buurt?

Beschrijving

Samenwerkende zorg- en welzijnspartijen en actieve buurtbewoners in Utrecht gaan dit onderzoeken samen met de Universiteit voor Humanistiek, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en Panel Meetellen. 


Het onderzoek richt zich in het bijzonder op Utrechtse bewoners met een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, een geschiedenis van dakloosheid en/of niet aangeboren hersenletsel. Met het actie-onderzoek willen de partners de samenhang in buurten en wijken versterken. De partners willen duidelijk maken welke interventies bewoners met ondersteuningsvragen helpen en hoe formele en informele zorg- en hulpverleners het beste kunnen samenwerken om deze ondersteuning te bieden. Ook willen de partners onderzoeken welke afstemming op bestuurlijk niveau nodig is. 


Het onderzoek komt voort uit de opgave Thuis in je Wijk, waarin formele en informele zorg- en welzijnspartijen en de gemeente een aanpak hebben opgezet die start in de wijken Overvecht, Noordwest, Kanaleneiland en Leidsche Rijn.  Zorg- en welzijnspartijen werken samen om buurten te creëren waarin buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. 

Onderzoekers (selectie)

Partners

  • Universiteit Utrecht
  • Hogeschool Utrecht
  • Panel Meetellen
  • Ca. 30 zorg- en welzijnsorganisaties

Zie ook

Contact

Femmianne Bredewold, f.bredewold@uvh.nl

Hoe zorg je ervoor dat heel verschillende bewoners in een wijk goed samenleven? En dat bewoners met ondersteuningsvragen ook opgenomen worden in de ondersteuningsnetwerken in de buurt?