Deze website maakt gebruik van cookies

Marije Klomp


Marije Klomp ging na haar studie werken bij MVO Nederland, ze werd er hoofd kennis en ontwikkeling. Inmiddels is ze programmadirecteur Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promovendus aan de UvH. Hieronder vertelt ze over haar ervaringen bij haar eerste werkgever en wat de studie haar bracht.

'Die aandacht voor praktijkvaardigheden is heel bijzonder'


"MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar ben ik hoofd Kennis & Ontwikkeling. Samen met mijn team ben ik betrokken bij verschillende voorlichtingsprojecten en trainingstrajecten, die gericht zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfsvoering. Zelf ondersteun ik bedrijven graag bij het formuleren van hun ambities en strategie, en verdiep me in de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Ook werk ik met veel plezier mee aan inhoud en uitvoering van workshops en trainingstrajecten. 


Tijdens mijn rechtenstudie volgde ik de premaster Humanistiek. Ik werd enthousiast van de colleges, het persoonlijke contact met de docenten en de motivatie en het enthousiasme onder studenten, en besloot de master Humanistiek te gaan doen. Die stelde me niet teleur. Vanaf dag 1 werd ik aangemoedigd om zélf te denken. Ik schreef papers, hield presentaties en stapte de collegebanken uit om met mensen te praten.


Ik merkte dat ik graag met groepen werk. Ik liep stage op een middelbare school en haalde mijn lesbevoegdheid. Tegelijk raakte ik geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun omgeving en voor hun medewerkers. Daarom ben ik een stage gaan lopen bij MVO Nederland. 


Daar begon ik als medewerker kennis & leren. Ik kon hier allerlei kennis en ervaringen van de studie kwijt. En wanneer ik een training gaf aan ondernemers, had ik veel aan de opgedane didactische vaardigheden. Die aandacht voor vaardigheden vind ik echt bijzonder aan de studie, naast het brede aanbod van inhoudelijke vakken natuurlijk! Tijdens de practica van gespreksvaardigheden en groepswerk werd ik bewust gemaakt van mijn eigen houding en opvattingen.


Inmiddels volg ik ook een traject van promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek. Ik verdiep me in de rol die de MVO-manager in een bedrijf vervult en de vragen en uitdagingen waar men mee geconfronteerd wordt. Het onderzoek doe ik deels in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Daarbij bekijken we in hoeverre inzichten uit theorie en praktijk van zogenaamde 'normatieve professionalisering' de ontwikkeling van hun vak kunnen ondersteunen."

Marije Klomp ging na haar studie werken bij MVO Nederland, ze werd er hoofd kennis en ontwikkeling. Inmiddels is ze programmadirecteur Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promovendus aan de UvH.