Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Line de Bruijn

Line de Bruijn

“Kinderen kunnen geweldig goed filosoferen”


“Ik kies er heel bewust voor om met kinderen te werken. Ze verwonderen zich tijdens het filosoferen en hun blik is opener dan van jongeren of pubers. Daar word ik gewoon heel blij van.”


“Kinderen kunnen geweldig goed filosoferen! Juist door die open houding. Laatst vroeg ik tijdens een les: Wat is normaal? En wie bepaalt wat normaal is? Kinderen vinden het heel leuk om te ervaren dat iets ook heel anders kan zijn dan wat je zou denken. Door hun openheid voeren ze gesprekken op een vrijere manier. Het gaat in een open dialoog. Filosoferen lukt daardoor heel goed met kinderen. Bij jongeren zit al meer sociaal gedrag en normering ingebouwd. Die zijn bezig met vragen als: Wat vinden andere mensen van mij? Wat is maatschappelijk gezien het juiste antwoord? Dat hebben kinderen veel minder.”


“Op school moet je allemaal vragen beantwoorden die goed of fout zijn. Hoeveel is 2+8? Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Bij filosofie is er geen juist of onjuist antwoord. We behandelen grote vragen uit het leven waar heel veel antwoorden op bestaan. Dus ik vraag kinderen: Wat is jouw antwoord? En waarom is dat jouw antwoord? Samen ontdekken de kinderen waarom ze dat dan vinden.”


“Tijdens de master Humanistiek kreeg ik gespreksvoering en leerde ik hoe je op verschillende manieren groepen begeleidt. Humanistiek representeert een hele open, gelijkwaardige en democratische houding. Dat voelen kinderen goed aan. Vanaf de eerste les maken we samen de regels en benader ik de kinderen gelijkwaardig. Dat schept een veilige ruimte voor dialoog.”


Lees ook het uitgebreidere interview met Line

Line is bevoegd vakdocent Humanistisch Vormingsonderwijs. Om vormingsonderwijs op scholen te geven heb je een lesbevoegdheid nodig. Wil je meer weten over Humanistisch Vormingsonderwijs op de basisschool? Kijk dan op www.hvo.nl.


Meer verhalen uit de praktijk

Onze masters

Line de Bruijn volgde de master Humanistiek. Daarnaast kun je aan de Universiteit voor Humanistiek de master Zorgethiek en Beleid of de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven volgen.


Meer weten over onze masterprogramma's? Kom naar een van onze Open Dagen (in november en maart)!

Line de Bruijn heeft twee banen: ze is geestelijk verzorger in een GGZ én vakdocent Humanistisch Vormingsonderwijs in het basisonderwijs. “Een mooie balans in mijn werk.”