Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoge waardering voor opleidingen in nationale studentenenquête

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn opnieuw tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2023. De UvH wordt op de meeste thema’s hoger gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde. De waardering voor de opleidingen van de UvH in het algemeen nam toe ten opzichte van 2022.


De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. 38 procent van de studenten van de Universiteit voor Humanistiek deed mee, tegenover een landelijk gemiddelde van 30 procent.

Waardering voor UvH opleidingen neemt toe

De waardering voor de opleidingen van de UvH in het algemeen nam toe ten opzichte van 2022. Studenten zijn wederom blij met de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten en waarderen de studiebegeleiding en sfeer op de opleiding. Ook zijn studenten tevredener over de studiebelasting dan voorheen: bijna 63% van de respondenten vindt de studiedruk precies goed, tegenover 50% vorig jaar. Ook is tevredenheid over het niveau van de opleiding gestegen boven het landelijk gemiddelde.

Boven landelijk gemiddelde

Studenten van de UvH waarderen hun opleidingen al jarenlang op rij op veel punten hoger dan het landelijk gemiddelde en dat is ook dit jaar het geval. In 2023 geven ze hun studie in het algemeen op een schaal van 1 tot 5 een waardering van 4,15 tegenover het landelijk gemiddelde van 3,91. Ook inhoud van de opleiding scoort met een 4,05 hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,95. De sfeer krijgt een 4,59 tegenover het landelijk gemiddelde van 4,04. En 4,27 op een schaal van 5 geeft aan opnieuw voor de opleiding te kiezen op basis van hun ervaringen tot nu toe ten opzichte van de benchmark van 3,97.


Bekijk het Factsheet met een overzicht van de vragen en scores:


PDF-bestandDownload factsheet

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn opnieuw tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2022 (NSE). De universiteit krijgt op de meeste thema’s een waardering die boven het landelijk gemiddelde ligt. Studenten waarderen de inhoud, zijn blij met de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten en voelen zich in het leren geïnspireerd en uitgedaagd. Wel hadden ze het afgelopen jaar meer moeite met de studiedruk.