Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

‘De vraag naar een menswaardig bestaan treft iedereen’Gaby Jacobs is hoogleraar Humanistisch geestelijke verzorging: 


'Met de master Humanistiek sta je midden in de maatschappij. De vraag naar professionals met de kennis en vaardigheden van geestelijk verzorger groeit snel, en het vakgebied wordt steeds breder. Onze interdisciplinaire master is ook de ambtsopleiding voor humanistisch geestelijk verzorgers. Afgestudeerden zijn bekwaam om mensen te begeleiden bij belangrijke levensvragen en levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld bij ziekte, ontslag, een scheiding, falend beleid van de overheid of rampen, maar ook bij vreugdevolle ervaringen zoals een huwelijk of de geboorte van een kind. 


Dankzij de breedte en de diepgang die de driejarige studie biedt hebben ze gelijk een stevige startpositie op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor studenten die niet geestelijk verzorger worden. Ze kunnen organisaties adviseren in ethische kwesties, medewerkers begeleiden en bijdragen aan beleidsontwikkeling, of een belangrijke rol vervullen bij het trainen, opleiden en coachen van professionals. Voor een huisarts is het bijvoorbeeld belangrijk om zingevingsvragen te leren herkennen als een mogelijke reden voor terugkerende somatische klachten van patiënten. Vragen rond zingeving en menswaardig leven gaan iedereen aan. Waar menswaardigheid in het gedrang komt, moet iets gebeuren. De master Humanistiek leidt de studenten op om zulke situaties te herkennen, kritisch te analyseren en te veranderen.'


Lees meer verhalen van onze docenten.

Gaby Jacobs is hoogleraar Humanistisch geestelijke verzorging.