Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof.dr. Gaby Jacobs

Gaby Jacobs
Functie

Hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging

Telefoon

030-2390100 (receptie UvH)

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanistisch Geestelijke Verzorging Studies

Biografie

Gaby Jacobs (1970) studeerde sociale psychologie en vrouwenstudies aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Utrecht en is in 2001 gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op het onderwerp ‘empowerment’ in de humanistisch geestelijke begeleiding en de vrouwenhulpverlening (De paradox van kracht en kwetsbaarheid. Empowerment in de feministische hulpverlening en humanistisch raadswerk. Amsterdam: SWP, 2001). Ze heeft gewerkt als onderzoeker en docent aan de Universiteit voor Humanistiek en aan Keele University (Engeland) en uiteenlopende onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd op het brede terrein van zorg, welzijn, gezondheidsbevordering en educatie, met als centrale thema’s: participatie en empowerment, diversiteit, waarden en professionalisering. Van 2009 tot en met 2018 was ze als lector verbonden aan Fontys Hogescholen, waar ze onderzoeksprogramma’s leidde rondom ‘Professionele waarden in kritische dialoog’ en ‘Persoonsgerichte praktijkvoering in zorg en welzijn’. Daarnaast was ze verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. In september 2018 is zij hier gestart als hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging.

Onderzoek

Onderzoek naar eigen regie in de gezondheidszorg en de rol van professionals daarbij; moreel leren en pedagogische sensitiviteit van onderwijs- en zorgprofessionals; samenwerking in participatief actieonderzoek en in professionele werkplaatsen. Toekomstig onderzoek zal zich met name ook richten op vraagstukken en ontwikkelingen in de geestelijke verzorging in bestaande en nieuwe contexten; de bijdrage van geestelijke verzorging aan de morele, spirituele en existentiële ontwikkeling van mensen, groepen en organisaties; en de verdere ontwikkeling van onderzoeksmethoden die aansluiten bij de aard van dit werk.

Expertise

Kwalitatief onderzoek; actieonderzoek; participatief onderzoek; morele vraagstukken in professionele praktijken; moreel leren van professionals; grensoverstijgende samenwerking (boundary crossing); relational agency / relational competence; dialoog; persoonsgerichte praktijkvoering; eigen regie; empowerment

Onderwijs

Module Begeleiding 2; scriptiebegeleidingen; onderwijs Graduate School

Lidmaatschappen en functies

Netwerk Narratief onderzoek
International Community of Practice for Person-Centred Research and Practice