Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Collegegeld en studiekosten bachelor en master

Voor de bachelor- en masteropleidingen betaal je het wettelijk collegegeld, behalve in de volgende gevallen: 

  • Wanneer je al eerder een in niveau vergelijkbaar diploma hebt behaald kan het zijn dat je het instellingscollegegeld moet betalen. Meer informatie
  • Wanneer je een andere nationaliteit hebt dan van een van de landen van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of Suriname kan het zijn dat je het instellingscollegegeld moet betalen. Meer informatie


Je wordt na je aanmelding via Studielink geïnformeerd over de hoogte van het collegegeld en de stappen die je voor de betaling / machtiging moet doorlopen.

Collegegeldtarieven 

studiejaar2024-2025
wettelijk collegegeld € 2.530,- 
instellingscollegegeld € 9.164,- 


Betaling

Je voldoet aan de betaalverplichting door middel van het afgeven van een (digitale) machtiging in Studielink. Bij je betaalgegevens geef je aan wie het collegegeld betaalt (jijzelf of bijvoorbeeld een ouder/voogd) en of het collegegeld in een keer of in 10 termijnen moet worden geïncasseerd. Voor de betaling in termijnen geldt een toeslag van € 24,- administratiekosten. Vervolgens vult de rekeninghouder de betaalgegevens in en bevestigt de machtiging. Voor de betaling via (digitale) machtiging gelden de volgende voorwaarden. Het regelen van je machtiging kan vanaf 16 mei via Studielink.

Tweede studie

Studenten die aan een andere instelling voor hoger onderwijs studeren en daar het wettelijk voltijd collegegeld betalen kunnen zich kosteloos aan de UvH inschrijven voor het volgen van de master met behulp van een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). Je hoeft dan aan de UvH geen collegegeld te betalen. Let op: dit geldt niet voor studenten die het instellingscollegegeld zijn verschuldigd bij een of beide opleidingen. Klik hier voor een instructie hoe je betaalt met een BBC.

Restitutie bij tussentijdse uitschrijving

Wanneer je gedurende het collegejaar wilt stoppen met je opleiding kun je je uitschrijven en heb je in principe recht op restitutie van je collegegeld voor de maanden dat je niet bent ingeschreven.

Studiekosten

Naast het collegegeld ben je jaarlijks ongeveer € 500,- kwijt aan studiemateriaal als werkboeken, readers en studieboeken. Houd daarnaast ook rekening met de aanschaf van een laptop.