Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Collegegeld bij eerdere graad

Heb je na 1 september 1991 al een vergelijkbare graad (diploma) behaald aan een bekostigde Nederlandse universiteit of Hogeschool? Dan moet je het instellingscollegegeld betalen.


Als vergelijkbare graad geldt:

Voor een bachelor:
  • een hbo bachelordiploma
  • een wo (universitair) bachelordiploma
  • een hbo einddiploma
  • het afsluitend examen van een ongedeelde wo-diploma (bijvoorbeeld doctoraalopleiding)
Voor een master:
  • een hbo masterdiploma
  • een wo (universitair) masterdiploma
  • het afsluitend examen van een ongedeelde wo-diploma (bijvoorbeeld doctoraalopleiding)

Uitzondering: Tweede opleiding gestart voor afronding eerste


Ben je met een tweede bachelor- of masteropleiding begonnen voordat je de eerste had afgerond (dat wil zeggen er is tenminste een maand overlap geweest in inschrijving)? Dan betaal je na afronding van één opleiding voor de andere opleiding het wettelijk tarief, míts je hiervoor ononderbroken ingeschreven blijft. Bij tussentijdse uitschrijving komt deze uitzondering te vervallen. 


Waarom instellingscollegegeld?

Klik hier voor de uitleg en motivering van het instellingscollegegeld