Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Studiebelasting en bindend studieadvies

De opleiding wordt uitsluitend voltijds aangeboden. In het eerste jaar zijn er 10 -12 contacturen per week: hoorcolleges, werkgroepen en practica. De overige uren zijn bestemd voor zelfstudie: bestuderen van teksten, schrijven van werkstukken en verslagen en tentamenvoorbereiding. 


Het studiejaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 8 weken onderwijs, 1 zelfstudie/herkansingsweek en 1 tentamenweek. Elk studiejaar heeft 40 onderwijsweken. Daarnaast is er een kerstvakantie en voorjaarsvakantie. 

Studiebelasting

De studiebelasting wordt uitgedrukt in Europese studiepunten (European Credits = ECTS). 1 ECTS komt overeen met 28 uur. Elk jaar kent 60 ECTS, dat is gemiddeld 1,5 ECTS per week. Dat komt neer op een studiebelasting van 42 uur per week.Bindend studieadvies

Aan het einde van het eerste studiejaar ontvang je een bindend studieadvies. Het studieadvies is gebaseerd op het aantal behaalde ECTS, en is een indicatie of je voldoende in staat bent de bachelor af te ronden. Het bindend studieadvies houdt in dat je aan het eind van het eerste jaar minimaal 45 ECTS van de 60 ECTS moet hebben behaald. Bij minder dan 45 ECTS ontvang je een negatief bindend studieadvies en mag je de opleiding niet vervolgen.