Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inhoud van de opleiding

Als student Humanistiek leer je persoonlijke en maatschappelijke vragen met elkaar te verbinden. Je leert bovendien hoe je andere mensen kunt helpen bij hun zoektocht naar antwoorden op levensvragen.


Zingeving en humanisering zijn twee begrippen die je veel gaat horen tijdens je studie. Zingeving gaat over de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hoe ze in het leven staan. Bij humanisering onderzoeken we hoe we onze samenleving nog menselijker kunnen maken. Je bestudeert vragen rond deze begrippen altijd vanuit verschillende perspectieven, om zo afgewogen antwoorden te vinden. 


Bijvoorbeeld deze vragen komen aan bod in de studie: 

 • Hoe geven we zin aan ons leven? 
 • Hoe zorgen we voor gelijke kansen op de werkvloer? 
 • Waar liggen de grenzen van individuele vrijheid? 
 • Wat is er nodig om iedereen bij de samenleving te betrekken? 

Studieprogramma


Jaar 1: Basis

 • Thema’s: levensbeschouwelijke en maatschappelijke vragen rond zingeving en humanisering
 • Voorbeeldvakken: inleiding filosofie, maatschappelijke processen van in- en uitsluiting
 • Onderzoekstechnieken: historisch en sociaalwetenschappelijk 
 • Vaardigheden: presenteren, gesprekken voeren, reflecteren en groepswerk


Jaar 2 en 3: Verdieping 

 • Voorbeeldvakken: ethiek, burgerschap en geschiedenis van het humanisme
 • Vakken ook in het Engels
 • Vakken volgen aan een andere universiteit in de zogeheten ‘vrije ruimte’
 • Scriptie 

Lees meer over het rooster en de vakken die je kunt volgen.


Elders studeren

Je krijgt ruimte om buiten onze universiteit vakken te volgen. Dat kan aan een andere Nederlandse universiteit, maar ook in het buitenland. Zo hebben we een uitwisseling met universiteiten in Barcelona, Brussel, Milaan, Praag en Helsinki. Als bachelorstudent van de Universiteit voor Humanistiek kun je ook via de Universiteit Utrecht naar het buitenland gaan.


Wil je meer weten?

Vraag dan onze brochure aan. Je kunt ook langskomen op een van onze open dagen, of een proefcollege volgen.

Meld je aan vóór 1 mei of 1 juni

Wil je het komend jaar deze bachelor gaan volgen? Als je je vóór 1 mei aanmeldt voor de studie, heb je recht op een studiekeuzecheck. Het is een recht, geen plicht. Je kunt je bij ons ook nog aanmelden na 1 mei. We raden het je wel aan: het is een goede manier om te ervaren hoe het is om hier te studeren. Let op: de deadline voor aanmelden van de studie is 1 juni. Hierna kun je je niet meer aanmelden voor de opleiding die start na de zomer.