Deze website maakt gebruik van cookies

Inhoud van de opleiding

Wat bepaalt jouw levensloop? Hoe gaan we om met mensen die er niet helemaal bij horen? Waarom is religie voor veel mensen belangrijk? In de bachelor Humanistiek draait alles om mensen en hoe zij het leven en de wereld om hen heen ervaren.

Meerdere disciplines

Je krijgt een goede wetenschappelijke basis. In de bachelor worden verschillende disciplines zoals filosofie, sociologie en psychologie aan elkaar verbonden. Hierbij gaat het steeds om vragen die te maken hebben met de begrippen ‘zingeving’ en ‘humanisering’. 


Zingeving gaat over de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hoe ze in het leven staan. Wat maakt het leven waardevol? Overkomt het leven je, of kun je er ook zelf richting aan geven? Hoe ga je om met succes, pijn, of verlies?


Humanisering gaat over de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht. Want hoe mensen omgaan met ingewikkelde vragen in hun leven, staat niet los van hun achtergrond, afkomst en directe omgeving. Hoe kunnen we humane, maatschappelijke verhoudingen bevorderen? 


Beide begrippen spelen een grote rol in het onderwijsprogramma. Zoals in het vak Levensloop in context, of het vak In- en uitsluiting

Theorie en praktijk

Het blijft niet alleen bij theorie, we betrekken de wetenschappelijke kennis ook op allerlei praktijken. Je leert op verschillende manieren om onderzoek te doen, waarbij de nadruk ligt op kwalitatieve methoden. Ook word je getraind in schrijven, analyseren en presenteren.

Vaardigheden

Elk bachelorjaar heeft bovendien een blok academische en arbeidsmarktgerichte vaardigheden. Hierin leer je hoe je een goed gesprek voert en hoe je in een groep werkt. Die vaardigheden zijn handig tijdens je studie, maar zeker ook als je later aan de slag gaat op de arbeidsmarkt. 

Persoonsvorming

Persoonsvorming is belangrijk in onze studie. Want wat vind jij belangrijk? Heb je vooroordelen? Kijk je met een open blik naar de wereld? Na je studie stap je met mensenkennis de wereld in en kun je bijvoorbeeld mensen ondersteunen en groepen leiden. Je kunt beter luisteren en je verplaatsen in de beleving van anderen. Onze studenten geven bij het afstuderen steeds opnieuw aan dat zij juist ook van deze vakken veel geleerd hebben. 

Elders studeren

Je krijgt ruimte om buiten onze universiteit vakken te volgen. Dat kan aan een andere Nederlandse universiteit, maar ook in het buitenland. Zo hebben we een uitwisseling met universiteiten in Barcelona, Brussel, Milaan, Praag en Helsinki. Als bachelor student van de Universiteit voor Humanistiek kun je ook via de Universiteit Utrecht naar het buitenland gaan.


Je sluit je bachelor af met een bachelorscriptie.

Wil je meer weten? 

Kijk dan ook eens welke vakken je krijgt en lees onze brochure.  Je kunt ook langskomen op een van onze open dagen, of een proefcollege volgen. 

Meld je aan vóór 1 mei

Wil je het komend jaar deze bachelor gaan volgen? Als je je vóór 1 mei aanmeldt voor de studie, heb je recht op een studiekeuzecheck. Het is een recht, geen plicht. Je kunt je bij ons ook nog aanmelden na 1 mei. We raden het je wel aan: het is een goede manier om te ervaren hoe het is om hier te studeren. De proefstudeerdag vindt plaats in juni.