Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Carmen Schuhmann

Carmen Schuhmann
Functie

Universitair docent praktische humanistiek
Assistant professor practical humanistic studies

Telefoon

0302390147

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanistisch Geestelijke Verzorging Studies

Biografie

dr. Carmen Schuhmann (1970) is sinds 2008 verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, na enkele jaren als humanistisch geestelijk verzorger bij Justitie te hebben gewerkt. Van huis uit is zij wiskundige; zij promoveerde in 1997 aan de Universiteit Leiden en deed daarna onderzoek in de zuivere wiskunde aan de universiteit van Essen (Duitsland). In haar huidige onderzoek richt zij zich op vraagstukken op het gebied van zingeving, existentiële en morele weerbaarheid en geestelijke verzorging. 

Onderzoek

- Zingeving als oriëntatieproces in de "morele ruimte"
- Existentiële en morele weerbaarheid
- Geestelijke begeleiding als praktijk van humanisering
- Relationele perspectieven op begeleiding
- Geestelijke begeleiding bij Defensie en Justitie

Research interests
- Meaning in life as an orientation process in "moral space"
- Existential and moral resilience
- Chaplaincy/pastoral care in a 'secular age'
- Relational perspectives on counseling
- Military chaplaincy and chaplaincy in penitentiary institutions
Publicaties

Selected publications


Schuhmann, C., Pleizier, T., Walton, M., & Körver, J. (2023). How military chaplains strengthen the moral resilience of soldiers and veterans: Results from a case studies project in the Netherlands. Pastoral Psychology. doi: 10.1007/s11089-023-01097-5

Schuhmann, C. (2023). Spiritual care, moral injury, and moral recovery. In: E. Olsman, B. N. M. Brijan, X. J. S. Rosie, & J. K. Muthert (Eds.), Recovery: The interface between psychiatry and spiritual care (pp. 85-96). Utrecht: Eburon.

Schuhmann, C., Mulder, A., & Körver, S. (2021). Door de bomen het bos leren zien. Landelijke Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging 2021-2025. Startversie. 

Schuhmann, C., Snijdewind, M. C., van Duijvenbooden, L., Smid, G. E. (2021). "If only I could start all over..." A case study of spiritual care provision to a patient with a psychiatric disorder requesting physician-assisted dying in the Netherlands. Religions, 12(9). doi: 10.3390/rel12090672

Schuhmann, C. (2021). Rethinking counseling from a relational perspective: From alleviating suffering to 'becoming human'. In: A. Halsema, K. Kwastek, & R. van den Oever (Eds.), Bodies that still matter: Resonances of the work of Judith Butler (pp. 91-102). Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Schuhmann, C., Mulder, A., & Stoutjesdijk, M. (2021). Valideringsonderzoek Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging. Op weg naar een onderzoeksagenda voor het domein geestelijke verzorging 2021-2025. Onderzoek in opdracht van de Commissie Wetenschap van de VGVZ. 

Schuhmann, C. M., Wojtkowiak, J., van Lierop, R., & Pitstra, F. (2020). Humanist chaplaincy according to Northwestern European chaplains: Towards a framework for understanding chaplaincy in secular societies. Journal of Health Care Chaplaincy. https://doi.org/10.1080/08854726.2020.1723190  

Schuhmann, C. M., & Pleizier, T. T. J. (2020). Geestelijke verzorging bij defensie: Onder militairen en tussen mensen. Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, 100, 30-35. 

Schuhmann, C. M., & Damen, A. (2018). Representing the Good: Pastoral care in a secular age. Pastoral Psychology. doi:  10.1007/s11089-018-0826-0 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11089-018-0826-0

Schuhmann, C. M., & van der Geugten, W. (2017). Believable visions of the good: An exploration of the role of pastoral counselors in promoting resilience. Pastoral Psychology, 66(4), 523-536. doi: 10.1007/s11089-017-0759-z

Schuhmann, C. M. (2016). Counseling in a complex world: Advancing relational well-being. Journal of Constructivist Psychology, 29(3), 318-330. doi: 10.1080/10720537.2015.1102109 

Schuhmann, C. M. (2015). Counselling and the humanist worldview. In A. Copson & A.C. Grayling (Eds.), The Wiley-Blackwell handbook of humanism. London UK: Wiley.

Schuhmann, C. M. (2015). Stories of crime, stories of suffering: A narrative perspective on ethical issues in criminal justice counselling. European Journal of Psychotherapy & Counselling, 17(1), 21-38. doi: 10.1080/13642537.2014.996172

Sools, A .M. & Schuhmann, C .M. (2014). Theorizing the narrative dimension of psychotherapy and counseling: A big and small story approach. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44 (3), 191-200. doi: 10.1007/s10879-014-9260-5

Schuhmann, C. M. (2011). Op de vlucht voor de wraakgodinnen. Tijdschrift voor humanistiek, 46 (12), 37-47.

Research Portal University of Humanistic Studies

Onderwijs

- Geestelijke begeleiding vanuit humanistisch perspectief
- Ethische/morele dimensies van begeleiding
- Relationele perspectieven op begeleiding en zelf-ontwikkeling
- Geestelijke begeleiding als narratieve praktijk
- Dialoog in de praktijk

Teaching interests
- Counselling and the humanist worldview
- Ethical/moral issues in counselling
- Relational perspectives on counselling and self-development
- Counselling as a narrative practice
- Practising dialogue

Lidmaatschappen en functies

Lid Commissie Wetenschap VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers)