Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. Dr. Inge van Nistelrooij

Inge van Nistelrooij
Functie

Universitair hoofddocent zorgethiek
Tevens bijzonder hoogleraar Dialogical Self Theory aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.

Titulatuur

Prof. Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Omschrijving

Zorgethiek-expert en onderzoeker naar het relationele zelfverstaan in praktijken en instituties. De focus ligt op moederschap vanuit feministisch perspectief, o.a. identiteitsontwikkeling tijdens zwangerschap en autonomie in geboortezorgpraktijken.
Tevens bijzonder hoogleraar Dialogical Self Theory aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.
Haar onderzoek wordt geïnspireerd door praktijken en verschillende disciplines, waaronder fenomenologie, hermeneutiek, ethiek, politieke theorie, feministische theorie, theologie en zorgethiek.
Ervaren onderzoeker, spreker, trainer, adviseur en publicist over zorgethiek, zowel voor academisch publiek als voor professionals in de zorgsector en daarbuiten.
Zie verder: ingevannistelrooij.com

Biografie

Inge van Nistelrooij (1967) is zorgethica sinds zij in 1995 cum laude afstudeerde op een theologische scriptie over zorgethiek (onder begeleiding van Annelies van Heijst). Haar scriptie werd bekroond en uitgegeven als boek, 'Martha en Maria revisited. Zorg als ethisch perspectief' (1996, uitverkocht). Later was ze werkzaam als trainster zorgethiek in zorginstellingen en bij vrijwilligersorganisaties. Ook gaf zij onderwijs in academische en postacademische opleidingen. Gebaseerd op deze ervaringen publiceerde zij onder meer 'Basisboek Zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen' (Heeswijk, 2019 10e druk) en 'Zorgen doe je samen' (Heeswijk, 2014, 3e druk). Ze verwierf zelf de fondsen voor haar promotietraject, promoveerde in 2014 op een proefschrift over zelfopoffering (Sacrifice, Peeters, Leuven, 2015) en publiceerde sindsdien over opoffering, relationaliteit en zorgethiek. 
Haar huidige projecten omvatten onderzoek naar moederschap vanuit feministisch perspectief, o.a. identiteitsontwikkeling tijdens zwangerschap en autonomie in geboortezorgpraktijken; moederschap / ouderschap voor kinderen met een meervoudige beperking; respectvolle geboortezorg; en moederschap in sociale en culturele verbeeldingen.
In 2022 verschenen twee boeken: het volledig herziene 'Basisboek Zorgethiek. Over mensbeeld, moraal en ethische reflectie in de zorg' (Heeswijs: Berne Educatie) en 'Care Ethics, Religion, and Spiritual Traditions' (Leuven: Peeters, Open Access). Dit laatste boek redigeerde ze samen met Maurice Hamington en Maureen Sander-Staudt.
Zij combineert haar hoofddocentschap aan de UvH met de bijzondere leerstoel 'Dialogical Self Theory' aan de Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Daar sprak zij in 2022 haar oratie 'Het zelf als moeder' uit.
Zie verder: www.ingevannistelrooij.com en https://www.researchgate.net/profile/Inge_Nistelrooij

Onderzoek

Van Nistelrooij richt zich op verschillende onderzoeksthema's, waaronder 'materniteit', 'moederschap in de zorg voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen', 'fenomenologie en zorgethiek', en conceptuele studies naar identiteit en lichamelijkheid. Haar huidige projecten omvatten onderzoek naar moederschap vanuit feministisch perspectief, bijvoorbeeld als transformatieve identiteit tijdens zwangerschap en in autonomie in geboortezorgpraktijken; moederschap / ouderschap voor kinderen met een meervoudige beperking; en moederschap in sociale en culturele verbeeldingen. Zij bouwt daarmee voort op haar studie naar 'zelfopoffering van zorgverleners' welke resulteerde in haar proefschrift 'Sacrifice. A care-ethical reappraisal of sacrifice and self-sacrifice' (2015, deel 4  in de reeks 'Ethics of Care', Leuven: Peeters).
Onlangs verscheen het boek 'Care Ethics, Religion, and Spiritual Traditions', een Open Access publicatie die zij redigeerde Maureen Sander-Staudt en Maurice Hamington (professor filosofie aan de Portland State University, OR). Ook verscheen het volledig herziene 'Basisboek Zorgethiek. Over mensbeeld, moraal en ethische reflectie in de zorg' (2022, Heeswijk: Berne Educatie).
Ze doet en leidt tevens onderzoek op het terrein van 'dialogisch zelfverstaan en moederschap' vanwege haar bijzondere leerstoel 'Dialogical Self Theory' aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar sprak zij in 2022 haar oratie 'Het zelf als moeder' uit.

Ze is lid van de redactie van de boekenreeks 'Ethics of Care', uitgegeven door Peeters in Leuven.
Zie verder: www.ingevannistelrooij.com en https://www.researchgate.net/profile/Inge_Nistelrooij


Publicaties

Monografie:
- Van Nistelrooij, I. (2015), Sacrifice. A care-ethical reappreaisal of sacrifice and self-sacrifice, Leuven: Peeters (Series 'Ethics of Care', Volume 4)

- Van Nistelrooij, I. (2022, herziene uitgave), Basisboek zorgethiek. Over mensbeeld, moraal en ethische reflectie in de zorg, Heeswijk: Berne educatie.

- Van Nistelrooij, I., Sander-Staudt, M. & Hamington, M. (2022), Care Ethics, Religion, and Spiritual Traditions, Leuven: Peeters.

Research Portal University of Humanistic Studies


Expertise

Zorgethiek, materniteit / moederschap (zwangerschap, baren, vroege kindzorg), Dialogical Self Theory, fenomenologie, hermeneutiek, ethische vragen en zingeving aan het begin van het leven.

Onderwijs

Van Nistelrooij heeft jarenlange ervaring in het scholen en trainen van zorgprofessionals en vrijwilligers. Aan de UvH verzorgt zij colleges in de master Zorgethiek en Beleid (Zorgethisch Analyseren (ZEB51), Theorieën van zorgethisch onderzoek (ZEB40)) en gastcolleges in andere modules (Introduction into Care Ethics (ZEB10) en Ethische competenties in zorg- en welzijnsinstellingen (ZEB20)). Zij is tevens thesiscoordinator van de masterthesis 'Zorgethiek en Beleid' (ZEB70).  
Daarnaast bekleedt zij als hoogleraar de bijzondere leerstoel 'Dialogical Self Theory' aan de Radboud Universiteit Nijmegen (faculteit FTR) waar ze in thesisbegeleidingen bruggen slaat naar zorgethiek, moederschap, en filosofie. Tevens verzorgt zij onderwijs voor het Medical Humanities programma van de Caspersen School of Graduate Studies aan Drew University (NJ, USA). Zij was eerder gastdocent aan de Philosophisch-Theologische Hochschule in Vallendar (Duitsland), en senior docent in de postacademische beroepsopleiding 'Ethiek in de Zorgsector' (IQ Health Care, Radboudumc Nijmegen).

Lidmaatschappen en functies

  • Lid redactie boekenserie 'Ethics of Care' bij Peeters Publishers, Leuven.
  • Coördinator i.s.m. collega Merel Visse van het Care Ethical Research Consortium, www.care-ethics.com
  • Lid Commissie Ethiek van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland
  • Participant in het Netwerk Ethiek Ondersteuners Nederland, NEON, www.hetneon.nl