Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof.dr. Wiel Veugelers

Wiel Veugelers
Functie

Hoogleraar Educatie
Professor of Education

Telefoon

0302390123

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Educatie

Biografie

Wiel Veugelers is als hoogleraar educatie en bijzonder hoogleraar Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn leeropdracht is educatie vanuit een humanistisch perspectief, in het bijzonder humanistisch vormingsonderwijs. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de pedagogische taak van het onderwijs en in het bijzonder de rol van docenten daarin en de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing. Daarnaast heeft hij veel gepubliceerd over jeugdculturen, beroepsopleidingen, de visie van leerlingen op onderwijs, samenwerken tussen scholen in netwerken, de samenhang tussen school en omgeving, etc.

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:
De pedagogische identiteit van het openbaar onderwijs (in opdracht van VOO)
De pedagogische professionaliteit van docenten i.h.b. docenten humanistisch vormingsonderwijs

Publicaties

Groot, I. de, Goodson, I. & Veugelers, W.M.M.H. (2014). Dutch Students’ Democratic Narratives: ‘I know what democracy means, not what I think of it’. Cambridge Journal of Education

Veugelers, W.M.M.H., Groot, I. de & Nollet, Fleur (2014). Higher Education and Citizenship Development. In European and Latin American Higher Education Between Mirrors: With a focus on equity and social cohesion policies and practices.

Veugelers, W.M.M.H. (2011). Education and Humanism. Linking Autonomy and Humanity. Rotterdam: Sense Publishers.

Leenders, H., & Veugelers, W.M.M.H. & Kat, E. de (2008). Teachers; Views on Citizenship in Secondary Education in the Netherlands. Cambridge journal of education, 38(2), 155-170. (UvH)

Selection of publucations ( UVH Research Portal)Lidmaatschappen en functies

Lid Editorial Board  International Journal of Leadership in Education.
Voorzitter Divisie onderwijs en samenleving van de Vereniging voor Onderwijsonderzoek.
Coördinator International Network Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC)
Chair Special Interest Group Moral Development and Education, AERA (American Educational Research Association).
Voorzitter vereniging ter bevordering van onderwijs en onderzoek op het gebied van onderwijs en maatschappelijke omgeving.Wetenschappelijk adviseur Burgerschapsvorming Stichting Leerplanontwikkeling.
Lid adviesraad Lectoraat De pedagogische Kwaliteit van het onderwijs, Hogeschool Windesheim.
Lid adviesraad Vereniging voor Openbaar Onderwijs.
Lid redactie Pedagogiek


Voormalig
Lid bestuur vereniging voor Leraren Opleiders Nederland (VELON).
Lid programmacommissie NWO Jeugd en Gezin.
Lid political expertgroup Europese Commissie: Citizenship and Citizenship Education
Lid redactie Compare, Journal of Comparative Education.
Voorzitter werkgroep Pedagogische Opdrachten van de lerarenopleiding, VELON
Coördinator Special Interest Group Moral and Democratic Education, European Association for research on learning and Instruction (EARLI).