Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe dragen geestelijk verzorgers in het leger bij aan de veerkracht van militairen met morele stress?

19 september 2023


Soldaten ervaren gesprekken en korte ontmoetingen met geestelijk verzorgers als 'momenten van goedheid' die kunnen bijdragen aan morele veerkracht. Aldus blijkt uit een onderzoek onder geestelijk verzorgers in het leger, mede uitgevoerd door docent-onderzoeker Carmen Schuhmann van de Universiteit voor Humanistiek. Je kunt er meer over lezen in het tijdschrift Pastoral Psychology.


Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar geestelijke verzorging in het leger, de meeste beschikbare studies richten zich vooral op morele trauma’s. Het artikel levert een bijdrage aan de bestaande literatuur over geestelijke zorg in het leger door 13 casusbeschrijvingen van spirituele zorgverlening door militaire geestelijk verzorgers uit Nederland.  Deze casussen werden geanalyseerd met behulp van de raamwerkmethode. Dit is een kwalitatieve methode om systematisch te zoeken naar patronen in datasets. De onderszoeksvraag was: hoe dragen geestelijk verzorgers in het leger bij aan de morele veerkracht van militairen en veteranen die morele stress ervaren? 


Het volledige artikel is online beschikbaar: How Military Chaplains Strengthen the Moral Resilience of Soldiers and Veterans: Results From a Case Studies Project in the Netherlands.


Carmen Schuhmann is docent-onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek.

Soldaten ervaren gesprekken en korte ontmoetingen met geestelijk verzorgers als 'momenten van goedheid' die kunnen bijdragen aan morele veerkracht. Aldus blijkt uit een onderzoek onder geestelijk verzorgers in het leger, mede uitgevoerd door docent-onderzoeker Carmen Schuhmann van de Universiteit voor Humanistiek. Je kunt er meer over lezen in het tijdschrift Pastoral Psychology.