Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Tijd voor pedagogiek in de lerarenopleiding


24 september 2018

Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert het NIVOZ in samenwerking met Hogeschool de Kempel een symposium voor lerarenopleiders: Tijd voor pedagogiek in de lerarenopleiding. Met prof.dr. Gert Biesta, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek.


Het symposium gaat over de pedagogische opdracht van de lerarenopleiding, zowel in het primair als het voortgezet onderwijs. Aanleiding is de oratie die bijzonder hoogleraar Gert Biesta onlangs uitsprak bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek, waarin hij pleitte voor herstel van het het vakgebied Pedagogiek. Biesta benadrukt dat pedagogiek een unieke benadering is, en wezenlijk anders dan de ontwikkelingspsychologie en het empirische onderwijsonderzoek dat de laatste jaren een grote vlucht heeft genomen. 


Het symposium wordt georganiseerd door de lectorenkring, een groep van 15 lectoren en prof.dr. Gert Biesta, die onder leiding van prof. dr. Luc Stevens werkt aan relevante thema’s met betrekking tot de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming. 


Het symposium vertrekt niet vanuit de theorie, maar vanuit het handelen van leraren en opleiders. Er wordt ingezoomd op praktijksituaties en de deelnemers verkennen met elkaar de pedagogische dimensies daarvan, in een gesprek aan verschillende dialoogtafels. Dat gebeurt aan de hand van drie uitgangsvragen:


  • Hoe relateert de getoonde praktijksituatie aan je eigen professionele handelen?
  • Wat vraagt het van de lerarenopleiding?
  • Wat betekent het voor (praktijk)onderzoek?

Aan het eind van elke sessie geven prof.dr. Gert Biesta en prof.dr. Ferre Laevers een reflectie op de opbrengsten van het gesprek. Uiteindelijk beogen de organisatoren met het symposium een pedagogisch perspectief voor de lerarenopleiding te bieden. Tijdens de lunchpauze laten zij zien op welke manier zij met hun lectoraat bijdragen aan de ontwikkeling van een pedagogische lerarenopleiding, aan de hand van posterpresentaties van praktijkonderzoek.


Meer informatie vindt u op de site van NIVOZ.

Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert het NIVOZ in samenwerking met Hogeschool de Kempel een symposium voor lerarenopleiders: Tijd voor pedagogiek in de lerarenopleiding. Met prof.dr. Gert Biesta, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek.